Nyligen presenterade det rödgröna styret i Stockholm ett reviderat förslag för miljözoner. I och med beskedet står det klart att miljözon klass 3 ska införas i de mest centrala delarna av Stockholm från och med december 2024. Totalt kommer 20 kvarter omfattas där bensin- och dieselbilar förbjuds. Stockholm blir första kommun i Sverige där den nya miljözonsklassningen införs.

De nya reglerna ställer mycket höga krav då endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon får köra i de nya zonerna. Införandet av de nya miljözonerna förändrar kravställningen för vårt bilåkande. Det enda sättet att möta de nya kraven är att möjliggöra för fler elbilar och en utbyggd laddinfrastruktur.

Vi bör göra som i Norge

I Sverige finns det idag runt 7,2 miljoner registrerade personbilar. Lite drygt 200 000 av dessa är rena elbilar, vilket endast motsvarar cirka tre procent. Andelen elbilar är för låg och även om utvecklingen går stadigt uppåt är takten för långsam. I Norge utgör 23 procent av personbilsflottan renodlade elbilar, och de står för 83 procent av försäljningen av nya bilar. Endast 1 procent av de nya bilarna som säljs är renodlade bensinbilar, och 2 procent är dieselbilar.

Det finns ingen anledning till varför inte även Sverige kan uppnå detta. Vi på Recharge menar att det är centralt att öka takten i omställningen, men det kommer kräva ett antal prioriteringar från politiken.

En av de viktigaste åtgärderna är att regeringens subventioner riktas mot rätt områden.

Elbilspremien måste återinföras för att fler ska ha råd att köpa elbil.

Laddstationer för personbilar har visat sig kunna stå på egna ben och behöver inga subventioner, framförallt inte i städerna.

En elektrifierad fordonsflotta kommer kräva avsevärda mängder el. Behovet av mer el och mer effekt kan därför inte understrykas nog.

Även nätanslutningarna måste prioriteras. Utan anslutning till elnätet kan laddstationer inte fungera och är därmed en förutsättning för att öka takten i utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Klimatomställningen förutsätter att alla är med på resan. Ska vi lyckas med det behöver vi skapa förutsättningar som hjälper människor. Ambitionerna med miljözonerna är goda. Nu gäller det att politiken och branschen går hand i hand och möjliggör för människor att köpa och ladda elbilar. Endast så genomför vi elektrifieringen av persontrafiken.