För kvinnor i våldsutsatta relationer blir bostads­bristen extremt påtaglig då de tvingas att ta stora risker för att hitta en ny bostad och undkomma sin förövare. Våldet har inga gränser i samhällsklasser, men den ekonomiska situationen är avgörande för möjligheten till trygghet.

Ständig risk

Att lämna en våldsrelation innebär inte bara att övervinna våldet utan också en ständig risk att bli hittad. Kvinnor tvingas lämna allt de har och börja om på nytt – ofta i en annan kommun, utan vare sig jobb eller pengar. Många utelämnas dessutom till en osäker andrahandsmarknad. Det gör bostadssökandet utmattande och rentav farligt. Bristen på trygga bostäder kan tvinga kvinnorna att återvända till sina förövare. En mardröm och ett moment 22.

Aktiv bostadspolitik

Samhällets bristande stöd försätter kvinnor i ytterligare fara. Prioriteringar på bostadsmarknaden är avgörande och kan i värsta fall handla om liv och död. En aktiv bostadspolitik där hyresrätten prioriteras kan förändra detta:

◗ Alla kommuner ska ha en allmännytta som bygger hyresrätter till rimliga hyror.

◗ Långsiktiga stödinsatser och resurser krävs för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

◗ Anonyma bostadsbyten.

◗ Bostäder efter behov, inte efter kötid.

En trygg bostad är inte bara ett tak över huvudet, det är en nyckel till överlevnad. Samhället måste agera för att ge utsatta kvinnor och barn möjlighet till en trygg bostad och en stabil framtid.