Det har kommit till vår kännedom att trafiknämnden i morgon, 15 februari, håller ett extrainsatt möte med en enda punkt på dagordningen. Förslaget som har rests av trafikförvaltningen är att nämndens valda politiker röstar för att avveckla tågvärdarna på pendeltågen.

Bakgrunden är Förvaltningsrättens dom. Att beslutet som SL:s vd David Lagneholm enväldigt tog i februari 2023, om att avbryta pausningen av tågvärdsavvecklingen, var lagstridig. Nu vill nämnda Lagneholm (f.d. chef på MTR) att trafiknämnden i efterhand godkänner hans olagliga beslut. Man tar sig för pannan!

Avvecklingen av tågvärdarna är en tragedi som majoriteten i trafiknämnden har gjort till en fars!

Försämrad säkerhet

Till tidningen Mitt i säger Anton Fendert (mp) att han "motsätter sig att det skulle vara betydligt bättre ur säkerhetssynpunkt att ha tågvärd på tåget". Vidare menar han att "säkerheten kan garanteras enligt de utredningar som gjorts".

Anton Fendert inte bara talar mot bättre vetande. Han ljuger.

Fendert vet vid det här laget att säkerheten på pendeltågen har försämrats. Det är fakta. Han känner till den trafiksäkerhetsutredning som skyddsombuden på pendeln tagit initiativ till och som sågar allt det som Fendert hävdar. Även den utredning som SL och trafiknämnden lutar sig mot, WSP-utredningen, påtalar den försämrade arbetsmiljön för lokförarna. Och försämrad arbetsmiljö inom järnvägen innebär per automatik sämre säkerhet.

Vi har redan tvingats konstatera att ett antal förare har sagt upp sig på grund av de arbetsskador som de har fått till följd av att tågvärdarna har avvecklats. Detta känner Fendert till.

Dålig kundnöjdhet

Vi känner även till de 75 miljoner som Fendert och hans koalition har avsatt som permanent tillskott varje år till pendeln. Dessa pengar ska få tillbaka resenärernas förtroende för pendeltrafiken. Bland annat är de tänkt att bekosta personal ombord med säkerhetstjänst. Vad är det om inte motsvarigheten till tågvärdar?

Fendert &Co har redan dragit ner byxorna på sig själva när man tillsätter i stort sett lika mycket extrapengar till pendeln som man förväntade sig att spara in på att ta bort tågvärdarna.

Om det i morgon tas ett beslut om att i efterhand godkänna Lagneholms olagliga beslut är det endast för att dölja det politiska trafikhaveriet som trafiknämnden i högsta grad är ansvarig för.

43% kundnöjdhet på pendeln i SL:s senaste mätning.

Behöver vi säga mer?