Som partiledare för Piratpartiet vill jag uttrycka min djupa oro över förslaget från M och KD om att införa ansiktsigenkänning i Stockholms tunnelbana. Teknologiska framsteg inom artificiell intelligens får aldrig bli en ursäkt för att urholka medborgarnas rätt till privatliv och integritet. På den punkten är åtminstone vi tydliga: massövervakningen i samhället måste stoppas.

Osäkerhet kring teknikens tillförlitlighet och risken för att oskyldiga personer hamnar i brottsutredningar ökar om ansiktsigenkänning införs. Att låta varje kamera bli en ”frontsoldat” är ett huvudlöst förslag som görs i brist på andra, bättre, lösningar för att öka tryggheten i tunnelbanan. Rent ideologiskt är det också ett enormt övertramp från partier som säger sig värna individens fri- och rättigheter.

Bättre lösningar för att öka tryggheten än ansiktsigenkänning finns framför näsan på oss. Här är ett par förslag:

◗ Förbättra belysningen på perronger och entréer.

◗ Höj anslagen för renhållning kraftigt.

◗ Upprätta lokaler för både kultur och kommers.

◗ Upplåt plats för musikanter.

◗ Installera fler lättillgängliga larm- och kommunikationssystem vid perronger och ombord på tågen.

Vi måste investera i lösningar som stärker gemenskap och förtroende, inte misstänksamhet och rädsla. Därtill måste vi fråga oss vilket samhälle vi vill leva i. Bör varje steg vi tar övervakas och registreras? Piratpartiet säger bestämt nej till en sådan framtid.