Vi Moderater är skarpt kritiska till förslaget från Värmdös nya S-styre om att minska andelen kött i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Enligt förslaget ska andelen inköpt kött i kommunens verksamheter från och med nästa år uppgå till max 2,5 procent per år jämfört med dagens 7,79 procent. Vi är oroade över att den kraftiga minskningen av kött kommer att ge oförutsedda effekter inom Värmdös äldreomsorg och skolor.

Det är viktigt att poängtera att de som får leva med konsekvenser av S-styrets förslag är målgrupper som är i beroendeställning till kommunen. Det är bland annat våra äldsta kommuninvånare som har rätt att åldras värdigt utan att bli föremål för politiska initiativ. De förtjänar att få njuta av sin ålderdom efter ett helt arbetsliv där de bidragit till samhället. Äldreomsorgen har dessutom ofta utmaningar med att förebygga undernäring bland äldre då många får sämre aptit på äldre dagar. Under tidigare mandatperiod har vi arbetat med att säkra upp rätt kost till de boende med bl a mellanmål, nattmål och eventuellt näringstillägg för att förebygga undernäring hos de som har varit i riskzonen.

Deshira Flankör. Oppositionsråd.

Deshira Flankör. Oppositionsråd.

Pekka Pääkkö

Inom förskolan och skolan är politikens primära uppgift att se till att barn och elever får en bra omsorg och utbildning. Skolmat ska först och främst handla om att ge de unga energi att klara skoldagen. Vi kan inte riskera att elever hoppar över måltider bara för att det inte finns matalternativ som de vill äta.

Redan i dag arbetar kommunen med att uppmuntra fler av Värmdös unga att välja vegetariskt. Kommunens måltidsverksamheter erbjuder både vegetariskt och kött i sina måltider. Dessutom har Värmdös förskolor och skolor en vegetarisk dag i veckan vilket är ett tillräckligt incitament för att våra yngsta ska introduceras till vegetarisk mat.

Vill man gå längre för att ändra köttkonsumtionen i samhället, bör man jobba mer med informationsinsatser och uppmuntran till samhället i stort, inte tvingande åtgärder för målgrupperna som är helt beroende av våra beslut.