År 2024 blir det förbjudet att köra bensin- och dieselbilar i delar av Stockholms innerstad. Endast personbilar som drivs med el eller gas kommer att tillåtas medan laddhybrider bara tillåts bara för tunga fordon. ”Stockholm ska bli en promenadstad”, meddelade nyligen Åsa Lindhagen (MP) för Stockholms nya vänsterstyre. Där Miljöpartiet drar fram ser vi att trängselskatter höjs, parkeringsplatser försvinner, bilvägar byggs bort och nu att bensinbilar förbjuds. Det slutgiltiga målet är att privatbilismen skall upphöra.

Det nya förbudet ställer till det för vanligt folk ute i länet som arbetar och behöver bilen i sin vardag. Många Lidingöbor är helt beroende av bilen för att få vardagspusslet att gå ihop med jobb, barn och andra bestyr och flera är så illa tvungna att åka genom Stockholms stad. Inte minst på grund av att den tidigare rödgröna regeringen vägrat att bygga Östra länken till Stockholms ringled.

Inte alla har råd med elbil

Långt ifrån alla har råd att investera i en ny bil, än mindre i en elbil. Särskilt inte i svåra ekonomiska tider då många hushåll måste vända på varje krona.

År 2021 fanns 18 513 registrerade personbilar på Lidingö. Av dessa var endast 926 stycken gas- eller elbilar. Det motsvarar 5 procent av Lidingös fordonsbestånd. Med andra ord kommer över 95 procent av bilarna på Lidingö alltså inte att vara välkomna i Stockholm framöver.

Vänsterpartiernas antibilism har antagit närmast religiösa proportioner.

De bensinbilar som redan är tillverkade har redan krävt en miljökostnad när de producerats. Att sluta använda dem innan livslängden är slut innebär att dessa miljökostnader inte utnyttjas. Elbilar riskerar dessutom att ge ännu sämre luft eftersom de är tyngre och innebär mer slitage på vägarna. Partiklar från förbränningsmotorer står för fyra procent av partiklarna i luften medan vägslitaget står för hela 84 procent. Fakta och argument verkar dock väljas med stor selektivitet hos Miljöpartiet och deras samarbetspartier på alla nivåer.

M värnar alla trafikslag

Avsaknaden av verklighetsförankring och dogmatism är karakteristiskt för den rödgröna politiken. Det var den som tidigare krävde att alla bensinmackar i Sverige skulle ha etanolpumpar och som stängde ner kärnkraft i förtid vilket har resulterat i skyhöga elpriser och att vi behöver elda olja i Karlshamn, för att nämna några exempel.

Vi Lidingömoderater värnar miljön och alla trafikslag. De rödgrönas bilförbud handlar inte om att de vill få ner utsläppen, utan det handlar om motviljan till bilen och den frihet den ger. Vi förstår att bilar är en del av företags och människors vardag. Miljöhänsyn måste vara balanserade och se till helhetsbilden som är sammansatt av många olika komplexa faktorer.

Politikers uppgift är att underlätta för medborgarna, inte att detaljstyra och försvåra människors tillvaro.

Därför kommer vi inte att släppa vänsterpartiernas antibilism över Lidingöbron. Lidingö ska fortsätta att vara en bilvänlig ö där Lidingöborna själva får råda över sina liv. Det ska gå att köra, tanka och parkera bilen på ön även fortsättningsvis. Vi Lidingömoderater värnar bilen, miljön och friheten.