Den nuvarande taltidningen, ”På tal om Lidingö”, har innehållit kommunal information, aktualiteter från ”Mitt i Lidingö” och ”Lidingö Nyheter”, familjenotiser (främst avlidna) samt tips från talboksavdelningen och aktuell information från SRF, Synskadades Riksförbund.

När man som jag medverkat till stadens digitalisering fram till 2000 är det med blandade känslor som jag ser att den lyckade  digitaliseringen tas som förevändning att lägga ned taltidningen.

Omöjligt att navigera

Det må så vara att stadens hemsida innehåller mycken fakta under den mångfald av rubriker som hemsidan innehåller. För en synskadad är det dock omöjligt att navigera i hemsidans labyrint av informationsmängder. Under varje rubrik finns förvisso möjlighet att få texten uppläst av en mänsklig röst. Men förutom att hitta rubriken måste man även hitta den lilla högtalarsymbolen.

På Lidingö finns nog omkring 500 personer som har svårighet att läsa tidningar. Av dessa läser c:a 50 taltidningen som CD-skiva som kommer i brevlådan varje vecka. Den finns även tillgänglig på nätet, men vi vet tyvärr inte hur många det är som läser taltidningen på det sättet.

Staden har inbjudit SRF Lidingö till en diskussion om hur vi synskadade skall kunna få tillgång till vår legitima rätt till samhällsinformation efter årsskiftet. Innan ett alternativ finnes är det vår uppfattning att taltidningen måste få fortsätta att fungera.