Åter publiceras en minst sagt vinklad artikel om hotet mot Rålis. Som jag ser det finns det inget hot mot Rålis. De träd som hotas tillhör inte parken. De är placerade i en sluttning på andra sidan av den breda och vältrafikerade Rålambs­hovsleden som löper längs med parken.

Jag går relativt ofta genom Rålis och då ser jag väldigt sällan (läs aldrig) någon som utnyttjar sluttningen.

De bilder som visas i samband med debatten visar alltid delar av Rålis som INTE berörs av de eventuella arbetstunnlarna. Varför väljer debattörerna att avsiktligt missleda läsarna genom att inte visa de träd som berörs. Kan det bero på att ”Rädda Rålis” ger mera sympati än ”Rädda oss boende från oväsen”?

Det är väl tur att Region Stockholms projektledning inte direkt sväljer den ensidiga och onyanserade statistik som presenteras.

Varför skall projektledningen lyssna på de 92 % av bostadsrättsföreningarna som väljer Alternativ Lindhagensplan, de röstande bor ju inte där. Det är alltid lättare att föreslå att andra än man själv skall drabbas.

Jag hoppas att projektledningen bildar sig en egen uppfattning om orsakerna till att debatten är så onyanserad.

Ta hänsyn till alla medborgare, inte bara till de som skriker högst och debatterar på ett ojust sätt.