Fokus bör ligga på tidiga sociala insatser och att skapa en trygg och inkluderande miljö för att skydda våra ungdomar och hjälpa dem på rätt väg.

Droganvändningen bland ungdomar har ökat markant på senare år. Det som är särskilt oroande är att utvecklingen kryper nedåt i åldrarna och påverkar ungdomar redan från högstadiet. De som använder droger gör det av olika skäl, ofta är det kopplat till den ständiga stressen i dagens samhälle där ungdomar förväntas prestera på topp både i skolan och på fritiden. Att införa polishundar vid skolorna, som Sverigedemokraterna föreslår, är inte rätt väg att gå. Det skapar snarare en misstro och driver ungdomarna till ännu farligare miljöer där problemen eskalerar och där mörkertalen ökar.

Att införa polishundar vid skolorna är inte rätt väg att gå, skriver artikelförfattarna.

Att införa polishundar vid skolorna är inte rätt väg att gå, skriver artikelförfattarna.

Mostphotos

Vi måste i stället satsa på sociala insatser som kan förhindra att ungdomarna över huvud taget väljer att prova och riskerar att fastna i droger. Det handlar om att ge dem de bästa förutsättningarna för att fatta kloka beslut genom att skapa en trygg miljö där de känner sig både sedda och hörda. Genom att stärka samarbetet mellan kommunen, skolor, ungdomsorganisationer och föräldrar kan vi bygga en starkare gemenskap som ger ungdomarna det stöd och den vägledning de behöver. Vi behöver även stärka idrottsrörelsen och det ideella föreningslivet för att de ska kunna identifiera och hjälpa ungdomar som riskerar att hamna snett.

Vi kan inte blunda för drogproblemet bland våra unga, men att enbart straffa och isolera dem kommer inte att lösa problemet. Genom förebyggande insatser, inte knarkhundar, kan vi vända utvecklingen och hjälpa ungdomarna att göra bättre val i livet.