Vi i Centerpartiet är glada att Kristdemokraterna under många år samarbetat med oss för en utbyggd pendelbåtstrafik. Något som varit nödvändigt eftersom Moderaterna och Liberalerna ständigt försökt hålla emot utbyggnaden av nya linjer.

Därför är det märkligt att även Kristdemokraternas budget nu prioriterar neddragningar i pendelbåtstrafiken. Ännu märkligare är att de i sin debattartikel försöker visa en motsatt bild.

I Kristdemokraternas budget görs nedskärningar i kollektivtrafiken på land och till sjöss med 350 miljoner kronor samtidigt som man sviker Värmdöborna genom att dra in deras nya pendelbåtslinje som startar våren 2024, något de glömmer nämna i deras egen debattartikel.

Så får vi mer båt

Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikutskottet,

Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikutskottet,

Mitt i/SLL

Kristdemokraterna har en på många sätt en bra regionpolitik som har stora likheter med Mittenkoalitionens och Centerpartiets. Både när det gäller utbyggnaden av primärvården och utvecklingen av kollektivtrafiken. Därför är det dags att Kristdemokraterna slutar kröka rygg för Moderaterna, och står upp för sin politik. När Kristdemokraterna försöker blidka andra oppositionspartier så till den grad att de är beredda att slakta sin egen (och Centerpartiets) hjärtefråga om utbyggd pendelbåts- och skärgårdstrafik, går mycket förtroende förlorat. Framförallt när Kristdemokraterna aktivt hoppat av den resa vi i Centerpartiet nu fortsätter med att bygga ut fler pendelbåtslinjer (till bl.a. Täby, Solna och Sundbyberg), införskaffa nya klimatvänliga fartyg och att integrera sjötrafiken som en del av vårt samlade kollektivtrafiksystem.

Kristdemokraterna hade öppna dörrar för att vara med i Mittenkoalitionen med S, C och MP efter valet. Den porten står, vad Centerpartiet anbelangar, fortfarande öppen. Den porten skulle leda till fler pendelbåtar, en bättre primärvård och ett gott kristdemokratiskt samvete.