Tunnelns färdigställande och projektets övriga kostnader kommer i och med detta att vräkas över på Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Politikerna, med störst iver hos Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, tvingade trots ett stort dokumenterat folkligt motstånd igenom projektet Västlänken. Projektet skulle leda in kranskommunernas lokaltåg i en tunnel under och runt Göteborg. På detta sätt skulle dessa resenärer slippa undan den tungt belastade spårvagnstrafiken och övrig befintlig kollektivtrafik. 

Nu syns hela projektet ha havererat.

Projektet Västlänken kräver ett omtag där Göteborgs befolkning ges möjlighet att komma till tals.

Det finns förslag och tankar på att använda de nu uppgrävda tunnlarna till att bygga ut spårvagnsnätet, med anknytning till den planerade ”Hisingslänken” med övergång till Stigberget.

Det finns tankar och förslag på en satsning på spårvagnsnätet med en ringlinje från Angereds Centrum runt stadsdelarna i Nordost med ett nytt hållplatsläge vid Alelyckan.

Det finns även ett förslag på att inrätta en Göteborgstribunal om Västlänken. En sådan tribunal skulle bli en offentlig arena där ansvariga politiker och tjänstemän ställs till svars. En arena där Västlänkens och kollektivtrafikens framtid i Göteborg ställs till diskussion och där användarna av kollektivtrafiken kan föra fram sina åsikter, tankar och förslag. 

Förslagen kring kollektivtrafikens framtid i Göteborg behöver en offentlig diskussion.