Delaktighet, rörelsefrihet och hälsa är rättigheter som FN befäst som nödvändiga för att leva ett fullvärdigt liv. Utan dessa rättigheter blir hindras vi från att kunna delta och bidra. Detta är en farlig konsekvens i ett samhälle som bedömer människors värde utifrån hur mycket de anses just delta och bidra. Att nekas rättigheter om rörelsefrihet och deltagande riskerar att personer med funktionsnedsättning fråntas fler och fler rättigheter. Dettas riskerar att öka en redan utbredd ohälsa på grund av diskriminering och socioekonomisk utsatthet.

Det var därmed ett år av motsägelsefulla beslut av en region vars mål är att vara attraktiv. Vi med funktionsnedsättning är nämligen var femte person, och besluten har med andra ord negativt påverkat en femtedel av regionens befolkning. Slutsatsen blir att regionen inte prioriterat att vara attraktiv för oss, med konsekvensen att upprätthållandet av våra mänskliga rättigheter äventyras.

Året behöver bli en nystart

Ja, 2022 var ett tufft år för personer med funktionsnedsättning. Det är därmed viktigt att 2023 blir en nystart på flera sätt. År 2023 ska det vara självklart att personer med funktionsnedsättning har kostnadsfria hjälpmedel. För att tvinga människor att betala för hjälpmedel är som att be gående att betala för sina ben eller hörande att betala för sin hörsel.

År 2023 ska det vara självklart att personer med funktionsnedsättning rör sig fritt i kollektivtrafiken och med färdtjänst. Ingen människa ska behöva vara beroende av andras goda vilja för att leva sitt liv. Att alla medborgare kan röra sig fritt och delta i samhället är grundläggande för en välmående demokrati.

År 2023 ska det vara självklart att alla relevanta beslut föregås av en funktionsrättskonsekvensbeskrivning (FKB). Ingen stockholmare ska vakna upp till beslut som plötsligt riskerar ens hälsa, rörelsefrihet eller demokratiska deltagande.

När vi på Funktionsrätt Stockholms län tittar på vallöftena från det nya politiska styret ser vi hopp om en nystart. Mittenkoalitionen, med stöd av Vänsterpartiet, lovar bland annat att:

• inkludera FKB som metod vid alla relevanta beslut

• återinföra högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel

• stoppa beslutet och utreda avveckling av tågvärdar på pendeltågen

• möjliggöra för personcentrerad vård och individuella planer för fler

• förenkla ansökningsprocessen och höja bidrag till ideella organisationer.

Utan dessa förändringar riskerar personer med funktionsnedsättning att inte inkluderas i regionens framtidsvision. Ingen region har råd att exkludera var femte medborgare. Vi på Funktionsrätt Stockholms län ser därmed fram emot fortsatt samarbete. Inte bara för ett bevarande av rättigheter utan för ett utvecklande av dem, så att Stockholms län blir en plats för alla.

För nyårslöften vi inte har råd att bryta.