I ljuset av nyligen avslöjade säkerhetshot mot barn på förskolor i Stockholm, där Säpo identifierat risker för radikalisering, framstår behovet av ett etableringsstopp för konfessionella förskolor som mer akut än någonsin. Därför kräver Liberala Studenter Stockholm att regeringen nu agerar för att förhindra att fler barn exponeras för extremism i förskolan. Vi kräver ett etableringsstopp för konfessionella förskolor, så fort som möjligt – för barnens skull.

De beslut som fattats om att stänga två förskolor i Kista och Akalla är en stark indikation på de risker som religiösa förskolor utgör. Detta är inte en liten, isolerad händelse utan snarare en del av ett större sammanhang som kräver agerande. Det är viktigt att vi agerar för att förhindra att barn utsätts för indoktrinering eller radikalisering. Extremism och radikalism får aldrig gå före barnens frihet.

Detta handlar inte om att begränsa religionsfriheten eller individens rättigheter. Snarare är det en fråga om att skydda de mest sårbara individerna i samhället – barnen. Ambitionen ska vara en miljö där alla barn kan känna sig trygga och fria från påverkan av extremistiska ideologier.

Beslutet att stänga förskolorna i Järva var en nödvändig åtgärd för att skydda barnens säkerhet. Vi menar att detta inte är tillräckligt. Ett etableringsstopp för konfessionella förskolor är ett steg i helt rätt riktning. Det är ett nödvändigt beslut för att förebygga framtida risker och för att säkerställa att alla barn får en trygg start i livet.

Liberala Studenter Stockholm uppmanar därför regeringen att agera. Genom att införa ett etableringsstopp för konfessionella förskolor, kan vi tillsammans arbeta för en tryggare och mer säker framtid för våra barn.