Replik till S i Mitt i Botkyrka/Salem 2024-03-0.

Vår ambition i Botkyrkas Bästa är att arbetsmiljön, tryggheten och resultaten i skolan ska bli bättre. De enda föreslagna nedskärningarna som finns på papper är de som finns i flerårsplansdelen av den budget som tidigare S-styret har arbetat fram. Socialdemokraterna, precis som vi, har sett de mer långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. Ni, precis som vi, vet att kommunen i genomsnitt måste ha ett effektiviseringsbeting på ungefär 0,7 % per år de kommande åren. Det för att klara befintliga välfärdsnivåer!

Ta ansvar

Kostnadsutvecklingen, men även den demografiska utvecklingen, talar sitt tydliga språk. I det läge vi befinner oss nu gäller det att ta ansvar. Det är Botkyrkas Bästa villiga att göra.

Omvärldsförutsättningar som exempelvis skatteintäkterna och statsbidragen i Tidö-regeringens budget klarnar inte heller tillräckligt förrän i höst.

Socialdemokraterna skriver vidare osanningar i sin artikel. Utbildningsförvaltningen varnade redan inför år 2023, när S styrde kommunen, om nedskärningarnas konsekvenser på kvaliteten. Detta hindrade aldrig Yasemin Ergül eller Emanuel Ksiazkiewicz att i styret föreslå en effektivisering på två procent av verksamheten. Nu i opposition har man vänt på en femöring.

Vem ska betala priset?

Det är inte rimligt att redan nu (eller i höstas som Socialdemokraterna ville) fastslå att undanta en nämnd från effektiviseringar helt och hållet. Det blir orimligt för år 2025. För år 2030 saknar det helt verklighetsförankring.

Då är det någon annan kärnverksamhet i en annan nämnd som riskerar att få en ännu större nedskärning. Är det äldreomsorgen, hemtjänsten eller LSS som ska få ett mycket högre effektiviseringsbeting i Socialdemokraternas värld? Från Socialdemokraterna är detta utspel bara ett populistiskt hyckleri.