...Ändå fortsätter vissa fastighetsägare att hyra ut hyresrätter till förmedlingsföretag, som i sin tur hyr ut med ockerhyra och utan besittningsskydd till människor i desperat behov av en bostad. Vanliga hyresrätter som annars skulle gjort stor nytta i den ständigt växande bostadskön.

700 drabade fastigheter

Fenomenet kallas hotellifiering, något som ökar i hela landet och är som allra störst i Stockholm. Hyresgästföreningen har misstankar om att hyresrätter hyrs ut på det här sättet i över 700 fastigheter i Stockholmsregionen.

Hotellifiering undergräver det konsumentskydd som kollektivt förhandlade hyror erbjuder och är en metod för att införa marknadshyror bakvägen. Det är ett girigt sätt att utnyttja människor i en utsatt situation. Men det är inte bara nya hyresgäster som utnyttjas genom hotellifiering, det har också medfört att fastighetsägare på olika sätt försöker få ordinarie hyresgäster att flytta ut från sina bostäder, för att i stället hyra ut dem via förmedlingsföretag och på så sätt ta ut högre hyra.

Seriösa?

Många av förmedlingsföretagen kallar sig själva för seriösa bostadsförmedlare, som vill underlätta rörligheten och företags behov av tillfälliga bostäder. Men det stämmer inte, de flesta är varken seriösa eller bidrar till att lösa något personalbehov, de utnyttjar människors trängande behov av bostad och deras ovetskap om vilka rättigheter de har. Hyresgästföreningens undersökningar visar också att det oftast är hyresgäster som har ett permanent behov av bostad som tvingas nyttja förmedlingsföretagen.

Mellanhanden är onödig

Förra året kom en dom i Högsta domstolen som innebar att en hyresgäst fick rätt mot sin hyresvärd som hade hyrt ut via ett bulvanföretag, tagit ut ockerhyra och kringgått bestämmelser som ska skydda hyresgästen. Domen förtydligade den lag som gällt i 40 år och som hela tiden förbjudit bulvanuthyrning. Nu gråter fastighetsägare och förmedlingsföretag krokodiltårar. De riskerar att gå miste om sina miljardintäkter, men den nya växande branschen har inget berättigande. Det finns ingen anledning till att bostadskostnaden ska belastas med en mellanhand som hyresgästerna också ska försörja.

Skyddet för hyresgästerna väger tyngre än fastighetsägarnas och förmedlingsföretagens påhittade affärsmetod för att ta ut oskäliga hyror. Den ger inte hyresgästerna något mervärde, de får bara högre boendekostnader och ökad otrygghet. Det är dags att sätta stopp för att lagar rundas och att hyresgäster används som spelpjäser.

För att komma till rätta med problemen kring hotellifiering kräver vi;

1. Att regeringen täpper till hålen i lagstiftningen om blockuthyrning.

2. Att kommuner utövar sitt tillsynsansvar och granskar de fastighetsägare och förmedlingsföretag som hyr ut bostäder på detta sätt. Det finns flera lagar som reglerar detta och som kan stoppa verksamheten.

3. Att fastighetsmäklarinspektionen vidtar åtgärder mot de som förmedlar bostäder i andra hand genom bulvanföretag.

4. Att polisen på allvar utreder anmälningar om misstänkt bordellverksamhet eller annan kriminalitet som är kopplade till den här typen av uthyrning.