Detta har varit känt sedan i höstas men de största nedskärningarna har nu i stället kommit som en tidig och oönskad julklapp för stockholmarna. Förra veckan meddelade vänsterstyret att fyra av fem busslinjer i innerstan skall få minskad turtäthet. Totalt minskar trafikutbudet i innerstan med hela 19 procent. Även bussar i högtrafik drabbas och var femte avgång under högtrafik tas bort för de blå stombussarna.

Historisk slakt

Två busslinjer ska läggas ned helt: Linje 75 Ropsten – Cityterminalen och linje Linje 72 Karolinska sjukhuset – Frihamnen. Det är ett hårt slag mot stockholmarna, näringsliv och pendlare. Norra Djurgårdsstaden mister sin enda direktkoppling till Centralstationen när linje 75 till Ropsten tas bort samtidigt som buss 54 slutar gå till Norra Djurgårdsstaden. Det är riktigt dåligt för en kraftigt växande stadsdel som är ett profilområde inom hållbarhet, miljö och klimatarbete och där en god kollektivtrafik är en absolut bärande del av stadsutvecklingen. I Solna kommer buss 57 att läggas ned. Den är en livsnerv för många solnabor som pendlar från Frösunda och Haga Norra in till stan.

Stockholms stad liksom länets andra kommuner har till den 20 december på sig att svara på regionens förslag på trafikförändringarna. Svaret från Liberalerna är sylvasst. De föreslagna neddragningarna för kollektivtrafiken i regionen kommer att göra det avsevärt svårare för stockholmarna att ta sig till och från jobbet, skola och fritidsintressen. Det stockholmarna och resenärerna nu ställs inför är inget annat än en historisk slakt av kollektivtrafiken.

Borde inte fryst taxan

Vänsterstyret hänvisar till att kollektivtrafiken har tappat var femte resenärer sedan coronapandemin och att en blödande ekonomi för SL ursäktar försämringar som saknar motstycke. Men det är en ihålig ursäkt.

Det stämmer att SL behöver spara pengar men detta orsakas främst av dåliga politiska prioriteringar. Försämringarna är ett direkt resultat av vänsterstyrets förda politik. De frysta SL-taxorna under 2023 har lett till kraftigt försämrade intäkter och ofinansierade experiment som gratis lovkort urholkar SL:s ekonomi. Och utbyggnaden av dyra pendelsbåtslinjer fortsätter, trots att vänsterstyret borde veta att en pendelsbåtsresenär kostar regionen minst 5-6 gånger mer än bussresenär.

Fört väljarna bakom ljuset

I ett läge där regionen behöver vässa erbjudandet och attraktiviteten för kollektivtrafiken gör vänsterstyrt tvärt om. Risken är stor att fler väljer bilen, vilket kommer öka trängseln och utsläppen. På tvärs mot regionens långsiktiga mål. Allt detta sker under ledning av Miljöpartiet som själva ser sig som kollektivtrafikens främsta försvarare. I valet lovade de bättre och billigare kollektivtrafik. De har inte bara naggat sitt vallöfte i kanten utan totalt fört sina väljare bakom ljuset.

Liberalerna står upp för en långsiktigt hållbar finansiering av kollektivtrafiken där intäkter från SL-biljetterna är en bärande del av finansieringen. I stället för att satsa på kollektivtrafik för ett fåtal så satsar vi på den kollektivtrafik som ger mest pang för pengarna och som fungerar för så många människor som möjligt. Det är att ta ansvar för kollektivtrafiken i en ekonomiskt utmanade tid.

Vi i Liberalerna kommer att kämpa för en kollektivtrafik som gör det möjligt för stockholmarna att få ihop sin vardag och sitt livspussel!