Inställda operationer, stängda vårdavdelningar och pressade medarbetare. Det summerar den senaste tidens situation på sjukhusen.

Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att vårdplatserna och medarbetarna skulle bli fler och arbetsmiljön skulle bli bättre. Efter ungefär ett halvår kan vi alla se att så inte är fallet. I stället för att adressera problemen med sin egen förda politik gör Socialdemokraterna en skenmanöver och försöker genom ett högt tonläge och larm om ”välfärdskris” ge regeringen skulden för sjukhusens underskott.

Köerna växer

Men det är inte regeringen som för första gången på 16 år har lagt en budget som visar på miljardunderskott, utan det är finansregionrådet Aida Hadžialić (S). Det förra borgerliga styrets dryga sju miljarder i reserver för dåliga tider talar finansregionrådet däremot väldigt tyst om.

Medan det nya styret inte gärna kan lastas för inflationen måste de ta fullt ansvar för den nya politiska inriktningen som ligger till grund för flera av regionens problem. Vi nås dagligen av information om inställda operationer, växande vårdköer, varningssignaler från medarbetare om arbetsmiljön, snabba växlingar i scheman och vårdavdelningar som stängs. Efter ett halvårs vänsterstyre är vårdplatserna nu flera hundra färre än tidigare, inte fler som utlovades i valet. I stället för självinsikt, nya prioriteringar och konkreta åtgärdsplaner ser vi hur Hadžialić duckar ansvaret.

Nödvändigt att häva stoppet

Vid sidan av nya nödvändiga prioriteringar på kärnverksamhet i stället för fler byråkrater, lokaler och konsulter behöver finansregionrådet omedelbart stoppa det införda hyrstoppet för vårdpersonal. För att täcka upp luckorna har den egna personalen uppmanats och uppmuntrats till att ta fler pass och bonusar på 50 000 kronor har utlovats till dem som lyckats värva nya medarbetare till Regionen. Det är inte en seriös personalpolitik.

Vi får inte glömma bort det extremt tunga ansvar som vårdens medarbetare tog under pandemin. Deras återhämtning och den vårdskuld som sjukhusen fortfarande betar av kommer att bli lidande när avlastningen från hyrpersonalen uteblir. Vi är djupt oroliga för att fler vårdanställda överger sjukhusen och att vårdköerna istället för att kortas ned nu blir längre. Det är viktigt att minska hyrpersonalen men det måste ske ansvarsfullt och med hänsyn till medarbetarnas och patienternas bästa. Därmed är det helt nödvändigt att det nuvarande hyrstoppet hävs omedelbart.

Sträcker ut en hand

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ser hur både patienter och vårdpersonal lider och tar nu initiativ till samtal över blockgränsen för att gemensamt ta fram en åtgärdsplan för att långsiktigt minska inhyrningen och öka antalet fast anställda.

Om åtgärder inte vidtas skyndsamt läggs grunden för en vårdkris. En kris där operationer ställs in, vårdens medarbetare flyr sjukhusen och vårdavdelningarna stänger, en efter en. Att skylla ifrån sig hjälper varken patienterna eller medarbetarna. Hadžialić, låt oss nu lägga prestigen samt partipolitiken åt sidan och agera gemensamt innan situationen förvärras än mer.