Ignorera gärna de små medborgarna som inte har någon stark kapitalintensiv röst. Pungslå gärna de äldre i smutsiga, skitingrodda bostäder med grågul mat som borde förpassats till soptunnan. Ägna er gärna åt svulstiga miljardprojekt, synbara för den perifera omgivningen men fullkomligt frustrerande för de medborgare som behöver stadens löpande tillgänglighet och service. Spänn gärna bröstet och ta till yviga ord om attraktion, storskalighet och att sätta Göteborg på den internationella kartan.

Har ni glömt vad som blev finalen för Marie Antoinette och hennes entourage? Genom att erbjuda småkakor till de hungrande massorna manifesterades cynismen och ignoransen för vad den lilla medborgaren behövde för att lojalt finansiera maktens hybris. 

Vem betalar ännu så länge troget de verklighetsfrämmande svulstigheterna i Göteborg 2024?

Det är drygt 230 år mellan svindlerierna som drabbar de små medborgarna men idag finns inga giljotiner, inte ens tjänstemannaansvar. Och vi små medborgare knyter handen i fickan i stället för att marschera ut med högafflar och kräva de styrandes och tjänstepersonernas huvuden på ett fat.

Göteborgs stad, varför hatar ni oss invånare så mycket?

Varför struntar ni i oss utom när det gäller att höja era intäkter?

Varför uppfinner ni hela tiden nya sätt att suga ur oss? Som tomträttsavgälder för gamla flerbostadshus och småhus, arvoden till god man när man har garantipension, ständigt höjda avgifter för färdtjänst och nya restriktioner för resandet, höjda avgifter för hemtjänstens minutnärvaro, ohemula avgifter för en oförutsägbar kollektivtrafik och en tjänstemannakader som ökar varje år på vår bekostnad men utan nytta för oss?

Vi är trötta på att finansiera era verklighetsfrämmande upphandlingar av allt från italienska snöodugliga spårvagnar, till kamelfarmer och gasanläggningar till koketterier inför omvärlden i ett alltmer frenetiskt sökande efter identitet.

Kom ner på jorden och gör ert jobb med att ha stadens invånares bästa för ögonen. Skapa en trygg och trivsam stad och få en tydlig identitet med positiv laddning på köpet.

Göteborgs stad – du är till för oss, inte tvärtom!