Nu trampar fastighetsbolagen i storstadsregionerna på bromsen och stoppar många nya bostadsbyggen. Men bristen på lägenheter är fortsatt stor och allra värst är det i Stockholmsområdet. Unga kan inte flytta hemifrån och de som fått jobb i Stockholm tvingas tacka nej eftersom de inte kan hitta ett boende som de har råd med. I det här svåra läget uppmanar SKB, Stockholms största privata hyresrättsaktör, huvudstadsregionens kommuner att underlätta för byggandet av nya bostäder – av alla sorter.

Flera bolag pausar

Under den senaste tiden har en rad olika fastighetsbolag aviserat att de inte kommer att starta nya byggen av flerfamiljshus. Ökade byggkostnader, kraftigt stigande räntor och pressade hushåll gör att marknaden bromsar in. Från toppnoteringen under 2021, då byggandet av 67 000 nya bostäder påbörjades pekar flera prognoser nu på att antalet byggstarter kan vara nere på en nivå mellan 20 000 och 25 000 redan i år. Det är i så fall ett ras i bostadsbyggandet som vi inte har upplevt sedan bankkrisen under 1990-talet.

Flera alternativ samtidigt

En rad olika organisationer slår nu larm och varnar för allvarliga följder när byggandet av nya bostäder minskar. De mest pessimistiska bedömarna fruktar att det bottenfrusna läget kan fortsätta under resten av 2020-talet. Även i riksdagen är detta en het fråga och bostadsministern är kallad till civilutskottet för att få svar på hur regeringen tänker agera för att få fart på bostadsbyggandet igen.

En region som Stockholm måste vara öppen för många olika alternativ samtidigt. För vi behöver fler bostäder av alla sorter – hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter, ägarlägenheter, studentlägenheter och byggemenskaper. Olika boendeformer fungerar för olika människor i olika faser av livet, beroende på livssituation, ekonomiska och personliga förutsättningar. Och alla upplåtelseformer behövs i ett levande och växande storstadsområde.

Bostadsbrist är negativt

Här har kommunerna – Stockholms stad och alla kranskommuner i regionen – ett stort ansvar. Kommunerna äger en stor del av den mark som kan upplåtas för bostadsbyggande och bestämmer med sitt planmonopol var och vad som får byggas. Därför riktar vi en tydlig uppmaning till politiker och tjänstepersoner i regionens kommuner att tänka nytt. Och inte bara i första hand ha fokus på hyresrätter och bostadsrätter. I de här utmanande tiderna behöver vi se möjligheter till fler bostäder och fler boendeformer, inte bara problem och hinder. Det gäller att vara lyhörd och titta på nya lösningar istället för att göra som man alltid gjort. Mångfald på bostadsmarknaden skapar mångfald i samhället.

Bristen på bostäder, inte minst hyresrätter, får en rad välkända negativa konsekvenser. Rörligheten på bostadsmarknaden stannar av. Unga vuxna kan inte flytta hemifrån utan tvingas bo kvar i föräldrahemmen. Enligt ny statistik från Hyresgästföreningen bor var fjärde ung vuxen i åldrarna 20–27 år kvar hos sina föräldrar. Medelålders med utflugna barn bor kvar i villor och radhus i brist på alternativ.

Samtidigt belyser Stockholms Handelskammare i en rapport hur andrahandsmarknaden påverkas av dagens höga trösklar till den reguljära hyresmarknaden. Med ett högt söktryck särskilt i Stockholms stad och län, visar den bland annat att andrahandshyran i Stockholms stad är hela 149 procent högre än förstahandshyran.

Vi är ett undantag

För en expansiv region som Stockholm, där många nya arbetstillfällen skapas, leder bristen på tillgängliga hyresrätter till ytterligare ett stort problem. Arbetssökande från andra delar av Sverige har svårt att tacka ja till jobb som erbjuds eftersom det inte finns några lediga hyreslägenheter. Det gäller även de som studerar här och vill bo kvar. Bostadsrätter är sällan ett alternativ eftersom bostadsbristen pressat upp priserna till orimliga nivåer.

I det här besvärliga läget utgör SKB ett positivt undantag. Sedan SKB grundades för över hundra år sedan har vi oförtrutet byggt nya kooperativa hyresrätter i Stockholm och dess kranskommuner samt i Uppsala. Detta möjliggörs av SKBs affärsmodell genom att varje år återinvestera överskottet i föreningen. För medlem som flyttar in i en kooperativ hyresrätt, innebär det att hen förutom hyra, betalar en upplåtelseinsats som återbetalas vid avflyttning. Förenklat kan man säga att kooperativ hyresrätt är ett slags mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt.

Vi på SKB ser möjligheter för ett samhälle att bygga mer blandat. Och vi kommer fortsätta att bygga nytt för att bidra till fler bostäder – i både låg- och högkonjunktur.