Den grova brottsligheten ökar i Stockholm. Gängkriminaliteten frodas, och skjutningar runtomkring i staden hör numera till vardagsnyheterna. Även personrånen är omfattande, särskilt mot unga. I helgen rånades en 15-årig pojke på sin dator. I Skarpnäck har tidigare var femte ung pojke rånats.

Den socialdemokratiska regeringen med ansvar för kriminalpolitiken och polisväsendet har stolt deklarerat satsningar på fler poliser. 2017 utgavs löftet om 10 000 fler polisanställda i hela landet till 2024.

Hur gick det då efter två mandatperioders socialdemokratiskt regeringsstyre? Antalet poliser har minskat i Stockholm, och numera är de 72 färre jämfört med 2016. Ett svek när den enskilt viktigaste trygghetssatsningen uteblir. 

Stockholm kommun får i sin tur använda kommunala skattemedel för att upprätthålla tryggheten när polisen misslyckas. En viktig del i det kommunala arbetet har varit satsningen på fler ordningsvakter, väktare och trygghetskameror i centrala lägen. Dessa åtgärder som ökar närvaron och möjlighet till att ingripa har bekostats av kommunala skattemedel när regeringen misslyckats att upprätthålla tryggheten. Vi Sverigedemokrater har även föreslagit förtur i den kommunala bostadskön för poliser i fält i syfte att få fler att söka sig till polisyrket i Stockholm.

Tyvärr verkar dessa satsningar saknas när det nya socialdemokratiska socialborgarrådet Alexander Ojanne pratar om trygghetssatsningar. Istället lyfts fältassistenter upp som det huvudsakliga verktyget i socialdemokraternas trygghetsarsenal. Detta trots att det saknas djupa vetenskapliga belägg för att fältassistenter varken ökar tryggheten eller utgör en lönsam social insats. 

Av allt att döma så kommer Socialdemokraternas trygghetsarbete i Stockholm bli lika verkanslöst som deras trygghetsarbete i regeringen.