Kollektivtrafiken kommer även i höst att präglas av inställda pendeltågsavgångar. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har minskat beställningen till entreprenören MTR med tio procent, eftersom det fortfarande saknas lokförare. Beskedet är tyvärr lika bekymrande som väntat.

Vi har varnat

Bakgrunden är, som många vid det här laget känner till, beslutet att ta bort tågvärdarna från pendeltågstrafiken. Lokförarna är inte bekväma med att ha ensamt ansvar för över tusen passagerare, och reformen har lett till massuppsägningar och personalflykt. Trots att förarna, tågvärdarna, facken, skyddsombuden och vi i Vänsterpartiet varnat för den här utvecklingen i två års tid har det tidigare M-styret och det nuvarande S-styret envist drivit projektet vidare.

”Det blir bättre i höst”, har MTR lovat. Företaget utbildar egna lokförare och snart är personalbristen ett minne blott, går att läsa i tidningarna. I verkligheten finns ingen ljusning. Några dussin nyutbildade gör tyvärr ingen större skillnad när det saknas hundratals lokförare.

Finns bara en lösning

Samtidigt rapporteras det om nya konflikter mellan fack och arbetsgivare. MTR tvingar alla behöriga förare att handleda studenter, även de som inte är bekväma med det, och vägrar konsekvent att låta skyddsombud ta del av viktiga handlingar. Så länge företaget fortsätter behandla sina anställda på det sättet tyder inget på att vare sig nya eller gamla lokförare kommer att bli särskilt långvariga i branschen.

Om vi på riktigt ska få ordning på Stockholms pendeltågstrafik igen finns bara en lösning. Både arbetsgivare och politiker måste börja lyssna på personalen och ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Steg ett i den processen måste vara att återinföra tågvärdar på alla pendeltåg. Förtroendet från personalen är raserat och söndersmulat, men det är inte för sent att be om ursäkt, backa och börja om från början.

Var inte dumsnåla

Region Stockholms invånare förtjänar en trygg och pålitlig kollektivtrafik. Det är tuffa ekonomiska tider nu, det vet vi alla. Då är det viktigare än någonsin att politiken inte går vilse och fattar dumsnåla beslut som sedan visar sig kosta mer än de sparar.