Det är ett beslut vi i det rödgröna styret fattar eftersom förskolan länge varit nedprioriterad, vilket försämrat lärmiljön för barnen och lett till att personalen går på knäna. Trots det är Moderaterna emot förslaget och verkar istället tycka att dagens situation kan få fortsätta.

Tufft på förskolan

Alla vi föräldrar som dagligen lämnar våra barn på förskolan vet vilket tufft jobb pedagogerna har. Utöver att se till att barnen äter, vilar och får den omsorg de behöver ställs höga krav på en pedagogisk verksamhet av god kvalitet som följer förskolans läroplan. De ska, med leken som verktyg, lägga en grund inom mycket av det som senare vidareutvecklas inom skolan, inte minst språket. Detta ska ske samtidigt som pedagogerna jobbar i en miljö med ständiga virus som leder till återkommande sjukdom, vilket påverkar både deras egna plånböcker och barnen då det långt ifrån alltid finns vikarier för att täcka upp. Att jobba i förskolan är helt enkelt ett krävande jobb, men också alldeles avgörande för att vårt samhälle ska fungera.

Bättre rustade för livet

Vi vet att barn som gått i förskolan också klarar sig bättre i skolan och att medarbetarna som jobbar där behöver få en bättre arbetsmiljö. Därför har vi i det rödgröna styret i Stockholm prioriterat att lyfta förskolan och gett den ett ordentligt påslag med pengar i årets budget trots ett svårt ekonomiskt läge. Det är också för att lyfta förskolan som vi på måndag beslutar om att skapa en förskolenämnd med fullt fokus på just förskolan. Tidigare har utbildningsnämnden ansvarat för förskolan, vilket har gjort att den ofta hamnat i skymundan efter grundskolan och gymnasiet, trots att vi vet att tidiga insatser är mer effektiva än att sätta in stöd senare. Förskolan är en omtyckt verksamhet och mycket utveckling sker redan idag, men det finns saker vi behöver ta tag i på ett strukturellt plan för att komma tillrätta med problemen vi ser.

Moderaterna säger nej

Men Moderaterna motsätter sig alltså förslaget. Det är svårt att inte tolka det som att de är nöjda med hur förskolan fungerar idag. Men faktum är att förskolan inte har fått förutsättningar att fungera så bra som möjligt, i synnerhet för medarbetarna som fått slita för att få verksamheterna att gå ihop. Moderaterna har ett stort ansvar i det då deras tidigare budgetar, trots att de lagts i högkonjunktur, knappt täckt kostnaderna för löneökningar.

Tuff tid framför oss

Vi har tyvärr tuffa år framför oss. Det ekonomiska läget för kommunerna är svårt och statsbidragen från högerregeringen är mindre än hälften av pengarna som behövs. Men oavsett läget kommer vi i det rödgröna styret i Stockholm arbeta målmedvetet för att lyfta och förbättra förskolan. Den är en av våra absolut viktigaste samhällsverksamheter. Det är hög tid att vi börjar behandla den som det.

Alexandra Mattsson (V), förskoleborgarråd Stockholm