”Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Det gäller även äldre, personer med funktionsnedsättning och resande med barnvagn”, står att läsa på Region Stockholms hemsida. De flesta stockholmare håller nog med om att så ska det vara. Men det är långt ifrån verkligheten för dig som av olika anledningar behöver stöd för att kunna resa i den allmänna kollektivtrafiken.

Det av MTR och SL initierade projektet ”Pendeltågets tekniska utveckling” som innebär att tågvärdar ska ersättas av kameror och lokförare får ensamt ansvar för hela tåget sattes på paus innan årsskiftet, då det helt saknas en konsekvensanalys gällande säkerhet och tillgänglighet. En oberoende utredning skulle genomföra våren 2023. 

Till vår förvåning och bestörtning verkställdes delar av projektet i tysthet redan den 5 december 2022. Bland tågvärdarnas arbetsuppgifter ingår ledsagning för den som har nedsatt syn eller behov av extra stöd under resan och lägga ut en ramp mellan plattform och tåg när en resenär som till exempel använder rullstol behöver hjälp att komma ombord.

Inte fungerat

Sedan den 5 december 2022 är det i stället upp till spärrvakten på respektive station att organisera rampservice. En katastrofal försämring som inte kommunicerats med resenärerna eller berörd personal förrän i mars 2023! Det har, precis som befarat, inte fungerat över huvud taget. 

Som resenär blir du hänvisad fram och tillbaka mellan olika telefonnummer där ingen tycks veta vad som gäller. Kommer du ner på plattformen är det inte säkert att någon dyker upp och kameror som föraren ska använda för att överblicka perrongen visat sig vara väldigt undermåliga. Föraren ser bara en liten del av plattformen och risken är stor att resenärer blir stående utan att någon över huvud taget noterar dem. I praktiken innebär det att personal beordras att lämna kvar resenärer och köra vidare, vilket redan har hänt. Hur det känns för den som lämnas kvar kan nog de flesta tänka sig.

Både diskriminerande och odemokratiskt

Kommer du väl ombord väntar nästa oro: kommer det stå någon med ramp och möta där du ska gå av? Utöver det förväntas du fylla i blanketter med personuppgifter, något som inte krävs av några andra kollektivresenärer. Spontant resande har för många blivit omöjligt.

Avvecklingen av tågvärdarna är ett odemokratiskt och diskriminerande beslut. Utredningen som utlovades 2022 och vid senaste mötet 16 februari 2023 inte påbörjats, visade sig vara klar endast 4 dagar senare 20 februari. Genomförd av en part utsedd av MTR och som endast tagit hänsyn till entreprenören beställarens underlag. Utan insyn eller delaktighet från funktionsrättsrörelsen eller berörd personal. 

Att tumma på säkerhet och arbetsmiljö i jakt på besparingar är illa nog. Att delar av länets invånare därtill i praktiken helt utestängs från att nyttja kollektivtrafiken är fullständigt oacceptabelt. Det enda rimliga nu är att skrota projektet. Lika möjligheter till resande för alla ska, för att citera regionens egen hemsida, vara en ”självklarhet”.