Turism och besöksnäring är avgörande för ett levande Stockholm – både genom att skapa tillväxt och jobb inom många olika branscher och yrken, såväl som ökad förståelse mellan människor.

Vi samlas för att diskutera

En förutsättning för turism är att förflytta sig, att resa. Turistbussbranschen har efter drygt två års pandemi nu äntligen rest sig och vi ser att företag, föreningar och skolor på nytt reser till, från och inom Stockholm. Internationella kongresser och kryssningsfartyg har börjat återvända. Turistbussen är, och har alltid varit, ett nav i transporterna av både stockholmare och besökare, inte minst sommartid och påverkar direkt och indirekt konsumtion till ett värde av 5,8 miljarder årligen. Från branschens sida ser vi dock flera orosmoln som behöver adresseras för att vi ska kunna fortsätta spela denna viktiga roll. Den 20-21 april samlas den svenska turistbussbranschen utanför Stockholm för att diskutera branschens utmaningar.

25 procent borta

Var fjärde av Stockholms stads turistbussparkeringar har försvunnit sedan 2015. Dessutom har den genomsnittliga tillåtna parkeringstiden minskats från 3 timmar och 40 minuter till endast 48 minuter. Detta gör att bussarna i stället måste cirkulera runt i väntan på att få en plats eller tills resenärerna är klara – inte särskilt bra för vare sig förare eller miljön. Här skulle en lösning kunna vara att anvisa vissa platser till bussparkering på dagtid och bilparkering kvällstid – en större flexibilitet, helt enkelt.

Dialogen mellan staden och branschen kan bli bättre. Ett stort problem idag är att det sällan inhämtas synpunkter från branschen i tillräckligt god tid för att det ska kunna bli en konstruktiv diskussion. Vi sitter på stor kunskap som vi gärna delar med oss av, men det behöver ske tidigare.

Branschen har brist på kvalificerad personal. Återhämtningen har för många företag varit utmanande när det kommer till att rekrytera personal och turistbussbranschen med sin säsongsvariation är särskilt beroende av de som inte arbetar heltid – där många lämnade under pandemin och inte återvänt. Sju av tio företag har under 2022 tackat nej till uppdrag på grund av personalbrist. Detta drabbar särskilt de uppdrag som dyker upp med kort varsel, såsom tåg- eller flygersättning.

Vi behöver mer plats

Turistbussen har alltid haft en stor betydelse för att binda ihop staden, både innanför stadsgränsen och med resten av Europa. Mellan flygplatsen och museet, mellan hotellet och hamnen och mellan restaurangen och teatern. Låt oss fortsätta att göra det vi är bäst på. Det gör Stockholm bättre, både för boende och besökare. I närtid behöver framförallt följande åtgärdas:

•Skapa fler bussparkeringar i centrala lägen i Stockholm.

•Gör verklighet av förslaget om ett årligt avstämningsmöte mellan Stockholms stad, bussbranschen och andra relevanta aktörer inom besöksnäringen tidig vår innan turistsäsongen når sin kulmen. Då kan vi tillsammans lösa knutar och skapa en välkomnande stad för besökare!

•Utöka kapaciteten för kommersiell busstrafik på Arlanda så att bussföretagen kan hämta och lämna alla de som ska byta från flyg till buss.