SL har meddelat att man kommer att stänga av tunnelbanetrafiken när Stockholms stad påbörjar byggandet av gång- och cykelbron mellan Gamla stan och Slussen, som är en del av Slussenprojektet. Varje dag som stilleståndet fortgår riskeras nya Slussen både att försenas och fördyras ännu mer. 

Stockholm behöver fler gång- och cykelbanor, inte färre och att bygga den på ett sätt som är säkert för tunnelbanetrafiken vore att föredra. Men om det inte är möjligt så kan vi inte låta en gång- och cykelbro äventyra kollektivtrafiken i Stockholm och låta Slussens fördyring fortgå. Då måste man gå tillbaka till ritbordet och hitta en lösning utan den planerade bron.

Stundande katastrof

I tisdags skulle Stockholms stad dra i gång byggandet av den planerade gång- och cykelbron, vilket har resulterat i ett besked från SL att man då tvingas stänga tunnelbanetrafiken över Söderströmsbron eftersom man inte kan garantera dess säkerhet. Bron trafikeras idag av 45 000 resenärer i timmen. En avstängning skulle innebära en katastrof för Stockholms kollektivtrafik. 

Söderströmsbron vilar på pålar i marken som inte når berggrunden och är därför känslig för ingrepp. Den nya gång- och cykelbron ska grundläggas eller fästas via pålning ner till berggrunden i omedelbar närhet till och delvis diagonalt under Söderströmsbron. Regionens konsekvensanalyser visar att bara små rörelser i bron kan leda till omfattande konsekvenser – dvs. bron kan skadas och skulle därmed riskera hela Stockholms tunnelbanetrafik. Det är en risk som vi under inga omständigheter kan ta! 

Radioskugga hos Socialdemokraterna

Förberedelserna för den här typen av projekt är omfattande och diskussionerna kring detta har pågått under lång tid. Det ska inte behöva gå så långt att en förvaltning skickar ett öppet brev till en annan, som ett sista sätt att dra i nödbromsen. Det är svårt att se detta som någon annat än otroligt dålig politisk styrning. Trots detta verkar radioskugga ha fallit över Socialdemokraterna som inte säger så mycket som flaskhals, trots att haveriet är ett faktum. 

Söderströmsbron förbinder den södra delen av Stockholmsregionen med den norra och ett stopp över Söderströmsbron skulle påverka hela tunnelbanenätet. Vi kan inte hamna i ett läge där vi skär regionens kollektivtrafik itu. Människor som förlitar sig på kollektivtrafiken för att få sin vardag att gå ihop måste kunna lita på att tunnelbanan kommer att gå som vanligt.  

Byggstart för bron var den 28 juli och det datumet sköts fram till den 4 september och nu är det senaste beskedet att man ska dra i gång nästa vecka. Medan diskussionerna pågår, står entreprenörer redo för att påla bron. Varje dag som bygget står stilla tickar kostnader i miljonklassen i väg för Stockholms skattebetalare. 

Kan kosta en miljard

Dessvärre är det inte bara för Slussenprojektet som kostnaderna kommer att öka utan detta debacle skulle enligt Stockholms handelskammare innebära en samhällsekonomisk kostnad på över en miljard kronor. 

Vi befinner oss i en ohållbar situation, som sedan lång till tillbaka har krävt att politiken agerar och tar tag i situationen. Trots det lyser den politiska ledningen just nu med sin frånvaro. Nu är det dags för styret i regionen och staden att kliva fram och presentera en lösning, som gör att stockholmarna kan känna sig trygga med att de kommer att ha en kollektivtrafik som gör det möjligt att få vardagen att gå ihop!