Svenska Diabetesförbundet har tagit fram en rapport, Diabetesbarometern, som visar hur diabetesvården kan och bör utvecklas under de kommande åren. I Diabetesbarometern uppnår Region Stockholm i dagsläget bara 15 poäng ut av 46 möjliga poäng, vilket är markant under riksgenomsnittet i analysen. Vi önskar att kroka arm med vården och de nya politiska beslutsfattarna, så vi skapar bättre resultat för alla de runt 100 000 personer som lever med diabetes i regionen.

Risk för fotsår

Ett viktigt område som ska utvecklas är tillgången till regelbunden medicinsk fotvård. Annars riskerar fotproblem att ge kraftigt försämrad livskvalitet och onödigt höga kostnader för sjukvården, eftersom problem med fötterna går att undvika för personer med diabetes. Det kräver dock kontinuerliga och förebyggande insatser, varav minst en årlig fotundersökning. Resurser krävs för att återställa vården efter pandemin samt efterleva det nya vårdförloppet inom kunskapsstyrningen för personer med diabetes och hög risk för fotsår.

Statistiken visar vägen

Siffrorna i Diabetesbarometern visar markanta utmaningar inom området i Region Stockholm. Bland medlemmarna i regionen, som upplever försämringar i vården jämfört med 2019, pekar 42 procent ut regelbunden fotvård som ett eftersatt område. Motsvarande andel i riket är 32 procent. Statistik från Nationella diabetesregistret förklarar tendensen. Andelen personer med diabetes typ 1 som hade fått fotundersökning 2019 var 80 procent, men sjönk till 75,5 procent 2022. Motsvarande andel i gruppen med typ 2-diabetes var 79,4 procent respektive 76,6 procent.

I Region Stockholm var utmaningarna emellertid ännu större, eftersom andelarna låg under riksgenomsnittet för bägge grupper år 2022. Här uppgick motsvarande andelar till 74,8 procent i gruppen diabetes typ 1, och 73,8 procent bland personer diabetes typ 2. En delförklaring är den omorganisation av medicinska fotterapeuter som har genomförts, där många personer med diabetes blivit utan besök till fotvård. I Diabetesbarometern uttrycks detta genom att 1 av 3 uppger att diabetesvården fungerar dåligt när det gäller att få regelbundna fotundersökningar i Region Stockholm. Samma andel i riket som helhet var 25 procent.

Ett av skälen understryks i det nyligen framtagna vårdförloppet, inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen, för personer med diabetes som har hög risk för fotsår: ”…femårsdödligheten hos personer med diabetesrelaterade fotsår är hög och jämförbar med de som diagnostiserats med tjocktarmscancer.”

Fungerar inte i dagsläget

Det går inte att komma runt att det behövs resurser till området för att kunna efterleva det nya vårdförloppet. Andra lösningar kan exempelvis handla om att säkerställa att personalen i vård, primärvård och hemtjänst får reell möjlighet att tillgodogöra sig den nya kunskapen på området samt att jobba med förebyggande åtgärder. Samtidigt måste vi lösa de utmaningarna som har uppstått till följd av att alla vårdcentraler ska ha tillknuten en medicinsk fotterapeut, vilket i dagsläget inte fungerar.

Utmaningen är stor, men hjälps vi åt så ser vi till att säkerställa att ambitionerna om en förbättrad fotvård för personer med diabetes inte blir ett brutet nyårslöfte för 2023.