En tanke som dök upp hos undertecknad var: Hur många av oss ser det på detta vis och vilka konsekvenser får våra handlingar nu och i framtiden? 

Det är du och jag och alla andra som ingår i samhället som skapar många av dagens problem och möjligheter, det är ingen från någon yttre värld som styr oss. Väljer vi att köpa droger, fuska med bidrag eller olika prov i utbildningar, förstöra massor av saker under pågående demonstrationer, skälla på skolpersonalen för att vårt barn inte sköter sin skolgång, anlita oseriösa företag, ja listan kan göras lång, då kan vi också räkna med att på sikt får vi ett riktigt skitsamhälle. 

När det sedan gått riktigt illa beklagar vi oss i olika sociala medier om hur eländig och orättvist allt är.

Men tänker vi efter, så allt det som händer i vårt samhälle har vi själva skapat. 

Den som köper narkotika gynnar den som säljer, medverkar till skjutningar och sprängningar. 

Den som fuskar med studierna och prov kanske blir en livsfarlig läkare. 

Den som tar emot mutor raserar vår tillit till att vi behandlas rättvist i olika sammanhang. 

Det kan inte vara så svårt att skapa ett bra samhälle för oss som lever här och nu men också för att våra barn ska ha en bra grund att utgå från när de sedan ska axla samhällets utveckling. 

Säger vi nej tack till narkotika, uppmuntrar barnen till att studera, om vi vuxna visar ett trevligt och gott omdöme så skulle vi utan stora ekonomiska satsningar från stat och kommunen kunna bygga upp ett gott samhälle, för det handlar om attityd, sunt förnuft och hederlighet. 

Det är inga utomjordingar som bygger kvaliteten på våra samhällen, det är du, jag och alla vi andra här på jorden. 

Innan du skyller eländet i dagens samhälle på någon annan så fråga dig själv om har bidragit till problemet, som drabbar oss nu och kanske slår mot dina barn i framtiden.