Om du åker SL:s pendeltåg till vardags har du sannolikt märkt att trafiken inte direkt har gått som på räls den senaste tiden. Sedan den 1 mars ska hälften av alla pendeltåg köras utan tågvärd, vilket har lett till massiva protester från lokförarna. Många har blivit så stressade av den säkerhetsrisk det innebär att vara den enda anställda på tåget att de behövt sjukskriva sig. Resultatet är inställda avgångar och reducerad trafik. MTR, det bolag som sköter pendeltågstrafiken på uppdrag av SL, har gått fram som en ångvält och drivit igenom förändringen utan att lyssna på sin egen personal.

Kontrakt till 2026

MTR vann den senaste upphandlingen och började köra pendeltågen i Stockholm 2016. Kontraktet gäller till 2026, med möjlighet till förlängning ytterligare fyra år. Just nu pågår en formell utvärdering av hur bolaget har skött sig, inför ett beslut om kontraktet ska förlängas till 2030 eller inte. Historien kring avvecklingen av tågvärdarna, som bara kan beskrivas som ett gigantiskt haveri, borde egentligen vara skäl nog att bryta med MTR. För den som fortfarande tvekar finns det, tyvärr, en lång rad ytterligare anledningar.

Satte in annons

MTR har gjort usel personalpolitik till en affärsidé. Allt från lokförare och stationsvärdar till städare och reparatörer har under lång tid vittnat om häpnadsväckande brister i arbetsmiljön och säkerheten. Jakten på sparade kronor genomsyrar allt i verksamheten och går ut över underhåll av tåg, toalettpauser och hållbara arbetsscheman. När en av fackklubbarna på pendeln satte in en annons i Aftonbladet (betalad med skadeståndspengar från upprepade avtalsbrott av arbetsgivaren) som bland annat lyfte arbetsmiljöproblemen svarade MTR:s ledning med att hota med ”rättsliga åtgärder”.

Pekingvänligt

Flera experter och debattörer har den senaste tiden också lyft det problematiska med att låta ett företag kontrollerat av kinesiska staten sköta kritiska delar av svensk infrastruktur, inte minst med tanke på det alltmer ansträngda läget i vår omvärld. Bolagets svenska ledning pratar ofta och gärna om att MTR är ett ”svenskt bolag med svensk styrelse”. I verkligheten ägs MTR Nordic av MTR Corporation, som i sin tur ägs till 75 procent av det lokala styret i Hongkong. Det tidigare självstyret i Hongkong nedmonterades efter en lagändring 2020 och kinesiska staten har i dag ett fast grepp om regionen. I bolagets styrelse sitter Pekingvänliga politiker och under demokratiprotesterna i Hongkong 2019 användes MTR för att motarbeta demonstranterna, bland annat genom att stänga ned tunnelbanan.

Förbrukat förtroende

För Vänsterpartiet är det uppenbart att MTR har förbrukat sitt förtroende att sköta pendeltågstrafiken i Stockholm. Om vi fick bestämma skulle regionen ta tillbaka trafiken när avtalet löper ut 2026, och köra pendeltågen i egen regi. Tyvärr är det få andra partier som håller med oss om det. Om det blir en ny upphandling måste vi ställa tydliga krav på en sund arbetsmiljö och ökat fackligt inflytande. Att den som lämnar anbud förväntas ha en ägare som respekterar mänskliga rättigheter och står upp för våra demokratiska värderingar ser vi också som en självklarhet.

Anton Fendert (MP), som bestämmer över Stockholms lokaltrafik, har den senaste tiden antytt att han inte är nöjd med hur MTR har hanterat sitt uppdrag gällande pendeltågen. Det är nu upp till bevis om han är beredd att gå från ord till handling, rösta med oss och vinka adjö till MTR en gång för alla.