Snart är det dags för den, numera årliga, höjningen av SL:s priser. Stockholms studenter går redan över 2 000 kronor back varje månad – vi har inte råd att betala ännu mer för kollektivtrafiken. Är regionens mål att studenter ska bli strandade i sina hem?

Studenter lägger idag sex procent av hela studiemedlet på SL-kortet varje månad. Jämför det med att en genomsnittlig arbetstagare i Stockholmsregionen lägger mindre än tre procent på sitt månadskort.

Större del av inkomsten

Lägg sedan till att studenters boendekostnad i genomsnitt utgör en betydligt större del av inkomsten än för arbetstagare, och att studenter redan på förhand har en grundinkomst som för många inte ens täcker de grundläggande utgifterna.

I Stockholm måste de flesta studenter arbeta extra vid sidan av sin heltidssysselsättning för att ens ha råd att bo, studera och äta. Låter det rimligt?

Om studenter skulle lägga en lika stor andel av studiemedlet som den genomsnittliga arbetstagaren gör skulle priset på månadskortet mer än halveras.

4 000 kronor på ett år

Studenterna skulle då få över 300 kronor extra i plånboken varje månad – över 4 000 kronor på ett år. För vissa är det en hel månadshyra. Det skulle åtminstone täcka en del av de utgifter som studenter nu går back med.

Ett av argumenten bakom prishöjningen är SL:s miljardförlust under coronapandemin. Detta argument håller dock inte. SL planerade redan 2019 att kontinuerligt höja priserna årligen fram till 2023.

Region Stockholm har dessutom redan skjutit till extra medel för att täcka upp i princip hela den förväntade förlusten 2022. Regionen har i stort gått nästan sex miljarder plus under 2020 – pengar som skulle kunna användas för att minska pandemins negativa påverkan.

Begränsa möjligheterna

Är det verkligen rätt läge att i stället försvåra situationen ytterligare för studenter och andra låginkomsttagare, som är helt beroende av kollektivtrafiken?

Att höja priset på månadskortet kommer att slå hårdast mot de som har den mest pressade ekonomin och samtidigt är mest beroende av kollektivtrafiken. Det kommer ytterligare att begränsa möjligheten att ha råd att transportera sig i regionen.

Stockholm har som mål att vara en ledande kunskapsregion och attrahera studenter från hela landet. Att höja priserna kommer inte öka Stockholms attraktionskraft för studenter.

Strandade i sina hem

Vad det däremot kommer leda till är att studenter blir strandade i sina hem. Det kommer missgynna studentlivet och studentaktiviteterna. Studenterna kommer få det ännu svårare att täcka sina utgifter varje månad. Den ekonomiska stressen och pressen kommer öka.

Som representanter för Stockholms studenter kräver vi att Kristoffer Tamsons och Region Stockholm stoppar prishöjningen för studenter. Det räcker nu.