Replik på Moderaternas debattartikel om att skattehöjningarna slukar jobbskatteavdraget

Välfärden står inför den svåraste ekonomiska krisen sedan 90-talet till följd av inflationen. Det har resulterat i en situation där i stort sett alla landets regioner och kommuner har mycket svårt att finansiera sina verksamheter. Under året har vi sett många rapporter om regioner och kommuner som tvingas till drastiska nedskärningar och uppsägning av välfärdspersonal. Samtidigt väljer regeringen att prioritera sänkt skatt på plastpåsar och snus framför stöd till välfärden.

Vi har valt en annan väg

Läget är tufft även i Stockholmsregionen, men vi har valt en annan väg. I en mycket svår tid tar vi ansvar och skyddar sjukvården och skolan i allra möjligaste mån. Genom de budgetar för 2024 som vi nyligen har presenterat värnas välfärden.

I Stockholms stad räddar vi mer än 1 100 välfärdsarbeten. I Region Stockholm hade runt 5 000 vårdanställda behövt varslas för att täcka det budgethål inflationen har lämnat efter sig. Stockholmarna kommer inte att få se några massvarsel eller dramatiska nedskärningar i välfärden, men det hade inte varit möjligt utan en skattehöjning.

Vi vet att många stockholmare redan är hårt pressade av inflationen och att skattehöjningen påverkar hushållen. Detta har vi respekt för. Men alternativet med omfattande nedskärningar i välfärden hade varit värre.

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

Lieselotte van der Meijs

Att låna är orealistiskt

Irene Svenonius (M) och Christoffer Fjellner (M) vill istället låna pengar till de löpande kostnaderna och genomföra besparingar som är helt orealistiska. Det är varken bra för välfärden eller ekonomin. Dessutom har stockholmarna helt enkelt tröttnat på den moderata nedskärnings- och utförsäljningspolitiken, som röstades bort i valet. Även i det här exceptionella krisläget tar vi socialdemokrater ansvar och tryggar välfärden så långt det bara går.

Om även den moderatledda regeringen hade orkat att ekonomiskt prioritera välfärden i landets kommuner och regioner, hade situationen här i Stockholm kunnat vara en annan. Oviljan hos stockholmsmoderaterna att försöka påverka regeringen visar klart och tydligt hur de själva prioriterar. Partilojalitet går före stockholmarnas välfärd.