Det händer mycket inom vården för barn och ungas psykiska ohälsa. Mer pengar, nya vårdstrukturer och förändrade vårdflöden syftar till en sak. Sjuka barn ska få rätt vård. Och de ska inte behöva vänta för att få det.

Barns förutsättningar till goda livsmöjligheter är en avgörande fråga för Miljöpartiet. Det är därför vi kämpar för en skola som ser individen, för ett hållbart klimat, för stabila ekosystem - och för ett mänskligt samhälle där invånarna kan lita på skyddsnätet.

Jämlik tillgång til vård

Vi kämpar varje dag för att den psykiska hälsan ska värderas lika högt som den fysiska. Dit är det fortfarande långt, men vi är på väg. Att jobba för jämlik tillgång till vård, där rätt kompetens tar emot, och där de med störst behov ges företräde, ligger i vår ryggmärg och det är med dessa grundregler för ögonen som vi fattar beslut om de förändringar som nu håller på att genomföras. 

Sedan ett halvår har vårdcentralerna ansvar för vården för barn och unga med lätta till måttliga psykiska besvär. Alla vårdcentraler i regionen ska jobba i team runt patienten och ska - förutom de vanliga vårdprofessionerna som läkare, sjuksköterska och undersköterska - kunna erbjuda vård av psykolog, kurator och arbetsterapeut.

Alla 226 vårdcentraler

Detta innebär att en del av de patienter som tidigare har fått stå i kö till BUP kommer att ha möjlighet att söka vård enklare och tidigare i sjukdomsförloppet. Denna möjlighet har bara funnits på några platser tidigare, men nu gäller det för alla 226 vårdcentraler i hela regionen. Vårdcentralerna har samtidigt fått geografiska uppdrag, vilket ska underlätta för att bygga robusta samarbeten med skolor, elevhälsa och socialtjänst.

De barn som behöver specialistvård ska ha en tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri. Oppositionen försöker ibland jämställa tillgänglighet med antal dörrar med BUP-skylt på - vi ser snarare att det handlar om att ha stabila mottagningar där personalen har möjlighet att utvecklas, få kollegialt utbyte och där verksamheten inte går på knäna så fort någon blir sjukskriven, föräldraledig eller vill ta ut sin lagstadgade semester.

100 nya psykologer

Tillgänglighet handlar mer om att få vård i tid av rätt kompetens. Vi samlar därför BUP i några färre men större mottagningar. 

Nästa steg är en omfattande personalsatsning på barn- och ungdomspsykiatrin. Miljöpartiet lovar inför nästa mandatperiod att anställa 100 nya psykologer på BUP. Vi lovar bättre arbetsvillkor, större utvecklingsmöjligheter, satsning på ledarskap och framför allt, möjligheter till minskad samvetsstress. Personalen måste ges förutsättningar att ge en god vård för att orka. Dessutom krävs en lönesatsning. Psykologernas löner inom den offentliga vården måste upp för att konkurrera som arbetsgivare.

För 0-5-åringar

De kommande åren kommer att innebära förändringar. Nya arbetssätt och vårdkontakter ska komma på plats. Vården på vårdcentralsnivå ska utvärderas och kvalitetssäkras och samarbeten ska hitta sina former. Parallellt med detta startas i höst en nya vårdform för de allra minsta barnen. Sex nya Malinamottagningar riktar sig till 0-5-åringar och deras föräldrar, och ska i samarbete med BVC, MVC och BUP fånga upp de allra tidigaste tecknen på psykisk ohälsa.

Till alla kämpande föräldrar. Vi är på er sida. Vi kommer att göra allt vi kan för att våra barn ska kunna få rätt vård, i rätt tid, av rätt kompetens. Vi kommer att göra allt vi kan för att familjen, skolan och vården ska dra åt samma håll och arbeta för samma mål – att ditt barn ska må så bra som möjligt.