Till slut har vaccinering mot covid-19 inletts i Sverige. Under de tre inledande veckorna har 80.000 personer vaccinerats i Sverige. I Israel har samtidigt närmare två miljoner medborgare vaccinerats. Vår regering fortsätter att visa brist på ledarskap. Socialminister Lena Hallengren pekar istället på regionerna som ansvariga för utförandet av vaccinationerna.

Uppgiften är i grund och botten enkel; Tillse att hela befolkningen under säkra och effektiva former vaccineras mot covid-19 på kortast möjliga tid. Samtidigt är det en svår uppgift eftersom något liknande aldrig genomförts under rådande allmän smittspridning i samhället. Det saknas därför erfarenheter att luta sig mot.

150 000 per vecka

Målet är att vaccinera, eller i varje fall ha erbjudit vaccination till, hela befolkningen före halvårsskiftet. För Stockholm innebär det att närmare två miljoner människor ska vaccineras två gånger. Ska vi nå målet måste i genomsnitt 150.000 personer vaccineras per vecka.

Kan detta uppnås med befintliga resurser? Om inte måste vi utnyttja resurser utanför den ordinarie sjukvården. Den planeringen måste i så fall påbörjas nu, inte om någon eller några månader när våra regionpolitiker med begränsad erfarenhet av krissituationer inser att de inte kommer klara av uppgiften.

Ta militären till hjälp

Uppgiften är inte enbart medicinsk utan också logistisk på en skala vi aldrig tidigare skådat i Stockholm. Därför bör vi ta hjälp av militären som är utbildad och tränad för att lösa komplexa uppgifter utan fullständig information. Sveriges överbefälhavare Micael Bydén sade nyligen i en intervju i Svenska Dagbladet:

“Vi har ju vissa kompetenser och vi kan planering. Vi kan ledning, samordning och logistik och transporter. Vi skulle kunna spela en roll och om det kommer en sådan fråga kommer jag att ställa mig mycket positiv till det och ge det stöd vi kan.”

Regionens strategi för utförandet av vaccinationerna i dess mer intensiva fas har ännu inte presenterats. Den uppges bygga på erfarenheterna från influensavaccinering. Vi ser en risk i att förlita sig på ett byråkratiskt ledarskap. Operationen bör istället ledas av Försvarsmakten med militärt manskap och materiel i kombination med sjukvårdens personal och resurser. Då skulle det finnas en möjlighet att nå målet.

Militära tält

Istället för att befolkningen ska ta sig till vårdcentraler eller andra instängda platser föreslår vi att vi utnyttjar militära tält kompletterade med andra mobila lokaler. Vaccinationsteam under militär ledning organiseras kommunvis. Teamen upprättar tillfälliga vaccinationscentraler i anslutning till större arbetsplatser, större knutpunkter för kollektivtrafik samt centrala platser. I kommuner där biltäthet bland hushåll är hög etableras möjlighet att erbjuda vaccination med drive-through. Gemensamt för valet av platser ska vara att vaccineringen sker i det fria i så hög utsträckning som möjligt.

Lägre risk

Detta tillvägagångssätt skulle innebära lägre risk för smittspridning till följd av enskildas förflyttning för att bli vaccinerade. Ju enklare genomförande, desto tidigare kommer tillräckligt många ha vaccinerat sig för att vi ska kunna återgå till ett öppet samhälle.

Ska vi ha möjlighet att nå målet krävs att vi tänker i nya, kreativa och effektiva banor. Tillsammans ska vi se till att frigöra oss på kortast möjliga tid från covid-19 utan risk för förseningar orsakade av byråkrati.