Naivitet, önsketänkande och ”vi såg det inte komma” har präglat det politiska rödgröna styre som Sverige haft under de senaste åtta åren. Det har lett till omfattande segregation, skenande kriminalitet, energikris med mera.

I Stockholms stad kunde man tänka sig att de senaste fyra åren hade gått bättre, då staden har styrts av en borgerligt baserad politisk majoritet, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Men så har det inte varit.

Miljarder till ingen nytta

Slöseriet med skattepengar har frodats. Staden har haft stora problem att modernisera och effektivisera sin verksamhet, bland annat när det gäller IT-system. Den ökända Skolplattformen kostade en miljard kronor att ta fram och fungerar ändå inte.

Sedan 2014 har stadens skuld tredubblats från 23 miljarder till 69 miljarder kronor. Stockholm växer för lånade pengar.

Konstjippon och IS-terrorister

Stadens pengar har använts till kultur- och konstjippon, som luftballongcirkus och sommarutställningar. Personer som vistas i landet utan tillstånd, så kallade ”papperslösa”, har fortsatt att få bidrag.

Staden har vräkt ut miljontals kronor till föreningar som i många fall bara är bluff. IS-terrorister som har stridit i Syrien har välkomnats tillbaka till Stockholm där de fått hjälp med bidrag och boende.

Anlägga sandstränder

Det blågröna styret har satsat på att posera med olika onödiga påhitt, som att stänga av vägar, anlägga sandstränder mitt i gator, bränna damcyklar som symboler på cykelvägar och göra reklam för FN och Agenda 2030. Nog för att vi ska förändra samhället till det bättre, men det arbetet börjar i Stockholm och i dess absoluta kärnverksamhet.

Trafiksituationen i Stockholm är också problematisk. Framkomligheten är dålig och i stället för att hitta p-plats för bilen behöver människor köra runt, vilket ger ökade utsläpp. Kollektivtrafiken är inte heller anpassad för den stora mängden människor.

Dåliga elcyklar

Då väljer staden att spendera år av tid och miljoner kronor på att upphandla elcyklar, dåliga sådana, trots att detta inte är någon offentlig uppgift.

Men det mest allvarliga är trygghets- och säkerhetssituationen. Staden har stora problem att upprätthålla lag och ordning. Näringsidkare har problem att verka i vissa områden på grund av kriminaliteten. I många stadsdelar härjar gäng och skjutningar är vardagsmat.

Ingenting händer

När Stockholms stad borde stå på barrikaderna och sätta press på våra nationella politiker att skapa bästa möjliga förutsättningar för polisen att upprätthålla lag och ordning, så händer ingenting.

Stockholm är Sveriges skyltfönster. Att staden står stark och fungerar väl, är viktigt för hela Sverige. Det sker nu till och med en nettoutflyttning från staden, ett underbetyg till en storstad med så stora möjligheter.

Invånarna före brottslingar

Medborgerlig Samling menar att de befintliga politikerna i staden har gjort sitt. Staden måste ”back-to-basics”. Kärnverksamheten måste prioriteras och slöseriet upphöra. Det ska vara en trygg stad, där stadens invånare prioriteras framför brottslingar.

Skolorna behöver åter få kunskapsöverföring som huvuduppdrag. För att trafiken ska fungera vill vi öka framkomligheten – inte sabotera för trafikanterna på det sätt som M och MP gjort under den gångna mandatperioden. Människor är kapabla att klara sina liv så länge det offentliga sköter sina kärnuppgifter.

Har tappat stinget

När de gamla partierna blivit trötta och har tappat stinget, så är det tur att demokratin finns. Då kan man välja in nya partier, som prioriterar medborgarnas önskemål högre än politikernas visioner.