Visst blir skolpengen högre men i dagens ekonomiska läge blir även allt dyrare. Det går inte att göra en satsning utan att man tar hänsyn till ovanstående faktum.

Skolan får år 2023 53,8 miljoner kr mer än 2022. När vi räknar med inflationen på 9,5% blir det endast 48,7 miljoner. Det är inte så man ska satsa på skolan. Det är inte så våra elever ska få ”rätt förutsättningar för att lyckas”. 

Lärarfacken har räknat ut, kommun för kommun, hur mycket pengar som skulle krävas för att upprätthålla årets nivå. I Upplands-Bro skulle det då behövas ett extra tillskott på 86,8 miljoner kr. Det saknas således 33 milj kr för att upprätthålla det vi redan har. Det kallar vi för en besparing och inte för en satsning.