Trots att utsläppen förväntas öka lavinartat och åratal av protester fortsätter planeringen av Tvärförbindelse Södertörn. Det är oansvarigt. 

Inte ens Trafikverket ser att uppsatta miljö- och klimatmål kan nås om vägen byggs. Att Trafikverket ändå föreslår en stor ny motorväg är ett tecken på att klimatet inte prioriteras. Det är galet att det fortfarande är möjligt att genomföra projekt med så stora negativa effekter. Regeringen behöver reglera så att Trafikverket tvingas hålla sig till klimatmålen i varje enskilt projekt. Att genomföra projekt som ökar utsläppen ska inte få förekomma. 

När beräkningar baseras på att trafiken kommer öka som tidigare och ges utrymme att göra det leds trafikpolitiken helt fel. Trafikverket behöver istället arbeta utifrån en målstyrd planering av trafiken för att styra mot minskat transportbehov och klimatpåverkan.

Skära genom grönområden

Som om inte klimatutsläppen vore nog kommer Tvärförbindelse Södertörn skära rakt igenom grönområden med viktiga natur- och rekreationsvärden. Att Trafikverket efter överklaganden lagt en del av motorvägen i tunnel är en klen tröst för det som förstörs. Ingrepp i så värdefull natur måste stoppas. Vägen kommer också skära genom bostadsområden där buller och partikelutsläpp kommer öka. 

Trafiksituationen på länsväg 259 efter öppningen av Norviks hamn i Nynäshamn är problematisk. Istället för att bygga en motorväg vill vi därför se ett paket av andra åtgärder:

√ Dubbelspår hela vägen till Nynäshamn. 

√ Förbättrade förutsättningar för gods på vatten, till exempel pråmar på insjöfart.

√ Åtgärder vid Älvsjö, bland annat genom att bygga triangelspår som gör att tåg från Norvik kan svänga av söderut innan Älvsjö.

√ Trimnings och säkerhetsåtgärder på nuvarande vägar.

√ Åtgärder för ökad cykling med utbyggnad av det regionala cykelnätet.

√ Se över regelverk för att begränsa tunga transporter på mindre vägar i området för att styra om trafiken till de befintliga större vägarna.

√ Förstärkningar med kollektivtrafikkörfält och bussprioritering vid trafiksignaler på befintlig väg

Resurserna behövs till kollektivtrafik

Koldioxidutsläppen i Stockholms län består till hälften av utsläpp från transporterna, framför allt från vägtrafiken. Det betyder att utsläppen snabbt måste sänkas de kommande åren. Resurserna till infrastruktur ska därför inte gå till nya motorvägar. De behövs till spår, kollektivtrafik och cykelvägar för att flytta över transporter från vägtrafik till mer hållbara transporter. När fler vägar byggs ökar trafiken. Men trafiken måste just minska drastiskt om vi ska klara klimatet. 

För oss i Miljöpartiet rör det sig alltså inte bara om en väg eller ett remissvar på en vägplan. Det här är ett vägskäl. Det måste bli ett stopp för nya motorvägar i klimatkrisen. Stoppa klimatsveket Tvärförbindelse Södertörn.