Vänsterpartiet i Storstockholm har lanserat en väl genomarbetad omställningsplan för huvudstadsregionen.

Utgångspunkten är att ”framtidens Stockholmsregion kan vara rättvis och grön. Våra bostäder kan vara trivsamma och energisnåla. Våra transporter kan ske bekvämt, billigt och utan att förorena. Maten vi ställer på bordet och sakerna vi omger oss med kan vara hållbara och utan hälsofarliga tillsatser. Vi kan både ha kortare arbetstid och en rikare fritid. Vi kan konsumera mindre och ändå ha det bra. All vår energi kan komma från förnybara källor.”

Energieffektivisering på 65 procent

Läget nu är att vi i regionen konsumerar naturens resurser som vi hade fyra jordklot – två behövs för att ta hand om koldioxidutsläppen, ett för alla de skogsprodukter vi använder oss av och ett för den mat vi äter eller slänger.

Det innebär att Stockholmsregionen i första hand måste genomföra omfattande energieffektiviseringar. Målet är en energieffektivisering med omkring 40 procent till 2030, viktat i förhållande till folkökningen, och med 65 procent till 2040.

Kräver att länet tar ansvar

De fossila källorna uran, olja och kol måste fasas ut helt. V kräver att länet tar ansvar för att minska utsläppen som orsakas av vår totala konsumtion, inklusive importerade varor och internationella flygresor.

Kraven på transportsystemet är att det dimensioneras för minskade transporter och prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik. 30 procent av arbetsresorna 2030 ska ske med cykel eller elcykel. Nolltaxa införs senast 2030 i kollektivtrafiken.

Ökad fri tid

När det gäller maten ska animalieproduktionen i regionen minska med 50 procent till år 2030 och 75 procent till år 2040, till förmån för produktion av vegetabiliska livsmedel.

Gradvis ska arbetstiden minska till sex timmars arbetsdag för att använda ökad produktivitet till fri tid istället för ökad konsumtion.

På en annan nivå

Omställningsplanen för Stockholmsregionen är det tydliga svaret till dem som efterlyst en aktiv klimatpolitik från V:s sida. Den vilar på vetenskaplig grund, bejakar kravet på systemförändring och öppnar för en diskussion på en annan nivå än den om att en fiktiv kärnkraft kan rädda klimatet.

Den borde läsas av alla som har det minsta intresse för vår största ödesfråga – inte minst miljöpartister och Vänsterns partiledning.

Ta del av planen här: https://storstockholm.vansterpartiet.se/wp/files/2022/08/Omstallning-22-klar-ensidig.pdf