Stockholm är fantastiskt och en av Europas vackraste huvudstäder. Dock präglas delar av stadens stadskärna av brutalistisk arkitektur, bland annat som ett resultat av de ödesdigra Klararivningarna under mitten av det förra seklet.

Traditionell sekelskiftesarkitektur och byggnader från 1700-talet jämnades då med marken och ersattes av fyrkantiga lådor i betong och stål. Betydande skönhetsvärden gick förlorade och Stockholm fick en stadskärna präglad av en arkitektur som väcker känslor av olust och främlingskap.

Som i Dresden och Gdansk

Runtom i Europa försöker man idag återskapa förlorade arkitektoniska värden. Vid renoveringar i städer som efter kriget snabbt återuppbyggdes i modernistisk stil, återskapas nu stadskärnor som istället präglas av mer klassisk arkitektur. Vi ser exempel på det i städer som Frankfurt, Dresden och Gdansk. I Stockholm följer dock nybyggnationer och renoveringar många gånger i modernistiska hjulspår. 

Kristdemokraterna i Stockholm har ett annat synsätt och vill att fler byggnader i traditionell stil tillförs, som komplement till den råa och brutala arkitektur som på flera platser dominerar stadsbilden. Ett vackrare Stockholm, som utvecklas med mer respekt för stadens historia, är både möjligt och har ett brett folkligt stöd.

Exempel på själlöshet

Inom kort ska en ny byggnad ersätta det så kallade KPMG-huset vid Tegelbacken. Huset är ett exempel på den själlöshet som kommit att prägla delar av Stockholms city. KD stöder därför en rivning och anser att uppförandet av en ny byggnad är ett gyllene tillfälle att lindra en del av den skada som Klararivningarna åsamkade Norrmalm.

https://www.mitti.se/nyheter/slutgiltigt-besked-gamla-kpmg-huset-far-rivas/reptln!AmJIY8aI1RiOb3snWyZYw/

Dessvärre ska dock det nya huset i sin gestaltning utgå från grannbyggnaden Sheraton Stockholm Hotel, ännu ett av Klararivningarnas olycksbarn. Detta är ett ödesdigert misstag. Vi anser istället att exempelvis de närliggande Centralpalatset eller Fredsgatan 12 skulle kunnat tjäna som förebilder.

Ogästvänlig plats

Som enda parti i stadsbyggnadsnämnden motsatte sig därför Kristdemokraterna beslutet om bygglov. Vi välkomnar självfallet att stadsutveckling sker på en central plats i Stockholm, men önskar att gestaltningen skulle ha tagit sin utgångspunkt i Stockholms historiska karaktär. Det nya huset hade då kunnat försköna en idag ogästvänlig plats.

Genom att Stockholm tillförs traditionellt orienterad arkitektur luckras det seglivade modernistiska smakmonopolet upp. Staden blir inte bara vackrare, utan även mer variationsrik och inbjudande. En mer trivsam stad är samtidigt en tryggare stad, då den bjuder in till mer folkliv. 

Motsätter oss planerna

Kristdemokraterna i Stockholms stad har under mandatperioden konsekvent drivit på för att fler byggnader bör byggas utifrån klassisk och traditionell arkitektur. Att vi motsätter oss de modernistiska planerna på ombyggnationen av KPMG-huset är bara ett exempel på detta, likt vi tidigare stoppade det planerade Nobel Center på Blasieholmen.

Det är hög tid att frigöra Stockholm från Klararivningarnas destruktiva arv.