Ingen ska behöva stanna kvar hos en våldsam partner av rädsla för att inte ha någonstans att bo. Arbetet för våldsutsatta är prioriterat för den grönblå majoriteten i Stockholms stad och därför har vi sett över hela processen för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.

Därför är det nu glädjande att se att andelen beviljade förtursärenden i kategorin våld i nära relationer hittills i år har fördubblats jämfört med förra året.

För att åstadkomma denna förändring har ett genomgripande arbete gjorts:

1. Bättre samverkan mellan Bostadsförmedlingen och socialförvaltningen

Bostadsförmedlingens handläggare har fått en särskild kontaktperson och ett ”bollplank” på socialförvaltningen, som de kan konsultera i svårbedömda ärenden. De kan bland annat kanalisera information från socialsekreterarna på stadsdelsförvaltningarna som har viktig kunskap.

2. Arbete med att öka kompetensen om relationsvåld hos Bostadsförmedlingens handläggare Det är viktigt att alla som arbetar med ärenden kopplat till våld i nära relationer har den kunskap som krävs för att kunna göra så bra bedömningar som möjligt. Därför är det viktigt att handläggarna inom Bostadsförmedlingen som jobbar med förtur nu får ytterligare kompetensutveckling.

3. Högre prioritet till förtur för särskilt utsatta

Långa handläggningstider får inte stå i vägen när behovet av förtur är akut, inte minst när det gäller personer som har barn söker skydd och hjälp. Det akuta behovet av en lägenhet ges nu högre prioritet hos Bostadsförmedlingen.

Förbättrade rutiner

Socialtjänsten, kvinno- och tjejjourer, rättsvårdande myndigheter och sjukvården är samhällets första linje för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta. När den som blivit utsatt för våld av sin partner sträcker ut en hand om ber om hjälp för att få en långsiktig boendelösning behöver vi vara där för att hjälpa till, och dessa förbättrade rutiner säkerställer det.

Våld i nära relationer är ett av de största samhällsproblemen. Att stävja våld och skydda våldsutsatta från det våld de dagligen utsätts för är en av samhällets viktigaste uppgifter. Stockholms Bostadsförmedling och socialtjänstens nya arbetssätt innebär en ökad trygghet för personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Rätt till förtur

Den som har rätt till förtur ska få tillgång till det. Samtidigt fortsätter samarbetet mellan olika aktörer i samhället för att förebygga våld i nära relationer, men också för att hjälpa och stötta när det ändå sker.

Så länge stockholmare drabbas av våld i nära relationer, så måste vi se till att stadens stöd till dem förbättras. Vi måste göra allt vi kan för att så många som möjligt ska få det stöd som krävs, så att de kan leva sina liv fria från våld och övergrepp.