74 procent av stockholmarna vill ha en fast läkare. En studie från Jönköping visade nyligen att de patienter som har en fast läkarkontakt uppsöker akuten i lägre utsträckning än andra, så det sparar resurser på sjukhusen att ha en fast läkare.

De flesta vill ha tryggheten att veta att de kan få tag i sin läkare om de behöver och vem de kommer få träffa, men i stället möts patienter alltför ofta av långa väntetider och olika läkare.

Läkare vill byta jobb

För att alla ska kunna få en fast läkare behöver Stockholm dubbelt så många allmänläkare som vi har nu, enligt Sveriges Läkarförbund. Det blir svårt att uppnå om ingen vill jobba i vården.

Läkarföreningens nya enkät visar att hela 60 procent av läkarna funderar på att byta jobb. Det behövs krafttag för att bryta den här utvecklingen. Högerstyret i Region Stockholm har låtit det gå alldeles för långt.

Våra förslag

Vänsterpartiet i Region Stockholm går till val på:

1. Minst 25 procent av vårdbudgeten ska gå till vårdcentralerna. Primärvården är idag gravt underfinansierad. Våra grannländer lägger cirka 30 procent av sjukvårdens budget på primärvård medan vi lägger 17 procent. I praktiken betyder det att vi inte kan starta nya närakuter eller nya vårdval, resurserna måste styras om till vårdcentralerna. Regionen själv ska starta nya vårdcentraler i prioriterade områden vilket inte har gjorts sedan 2008.

2. Inom fem år ska vårdcentralsläkare ha max 1100 patienter listade hos sig. För att nå dit behöver Region Stockholm en handlingsplan. Idag utbildas många ST-läkare i allmänmedicin som vårdcentralerna inte har råd att anställa när de är färdigutbildade. Därför vill vi att lönerna för alla nya allmänläkare ska bäras av regionen fram till att vi dubblerat antalet ute på vårdcentralerna och nått 1100 patienter per läkare.

3. Vårdcentralerna ska ha områdesansvar. Då kan personalen lära känna sin befolkning och även jobba bättre preventivt med exempelvis hälsosamtal.

4. Alla allmänläkare ska få avsatt tid för fortbildning och kompetensutveckling i sina anställningar för att säkerställa vårdens kvalitet och öka personalens motivation att jobba kvar.

5. Lab och röntgen ska inte kosta extra för vårdcentralerna. Idag betalar vårdcentralerna själva kostnaderna vilket gör att vårdgivare helst undviker det och patienten hamnar mellan stolarna.

6. Nationellt behöver Lagen om valfrihet (LOV) avskaffas. Idag råder etableringsfrihet vilket gör att marknaden helt dikterar var och hur mycket vård som ska finnas. De flesta andra länder har etableringskontroll, vilket innebär att vård ges efter behov och inte efter plånbok.

Högern har misslyckats kapitalt

Vårdcentralerna ska vara navet i en nära vård. Högerpartierna i Region Stockholm har misslyckats kapitalt med att ge förutsättningar för en vård i tid och efter behov.

Region Stockholm behöver ett nytt styre som sätter vårdcentralerna i centrum och vågar prioritera dem, för stockholmarnas skull.