Äldre diskrimineras i dag i vården – både som patienter och medarbetare. Det måste få ett slut.När man är yngre är man många saker. När man blir äldre är man bara – gammal. Många är vittnesmålen om hur människor som blivit rikare på år, i omgivningens ögon blivit fattigare på egenskaper.

Äldresjukvård fokuserar ofta på just åldrandet, med risken att diagnoser och behandlingar, som är självklara för yngre, förbises. Vi liberaler har ett antal förslag för att komma till rätta med detta. En del förslag är generella och gynnar alla oavsett ålder; det viktiga är att ingen diskrimineras på grund av ålder.

Slöseri med kompetens

✔ Låt vårdens medarbetare (och alla andra) jobba efter 68. Fördomar som hindrar äldre att bidra i arbetslivet innebär ett stort slöseri med erfarenhet och kompetens. Vårdens egna arbetsgivare och huvudmän, regionerna, bör gå i bräschen och möjliggöra för medarbetare att jobba efter 68 – och andra arbetsgivare följa efter.

✔ Fast husläkare till alla. Över hälften av invånarna i länet är nu listade på en läkare på sin vårdcentral. En trygg kontinuitet som är viktig inte minst för äldre. Genom att resurserna följer vårdbehov och styrs mer av antalet patienter än antalet besök, ges också förutsättningar för mer tid med läkaren, för den som behöver.

✔ Inför ett äldrevaccinationsprogram. Liksom med barnvaccinationsprogrammet behöver också äldre ett effektivt skydd. Förra säsongen vaccinerade sig bara 50 procent mot influensan. Många avstår dyrt vaccin mot bältros, som drabbar över 30 000 personer varje år. Ett nationellt äldrevaccinationsprogram kunde omfatta t ex säsongsinfluensa, pneumokocker, covid-19 och bältros.

✔ Stoppa åldersdiskriminering i screeningprogrammen. Vi vet att dödligheten för bröstcancer (liksom prostatacancer) är högst bland äldre. Ändå finns en övre åldersgräns på 74 år (och en nedre på 40). Istället bör individuella riskfaktorer vara vägledande för när en person kallas till screening. Vi ska också testa hur massundersökningar mot prostatacancer kan utformas.

✔ Mer sjukvård i äldreomsorgen. Äldreboenden ska inte förvandlas till sjukhusavdelningar. Men medicinsk kompetens ska finnas när man behöver. Det behövs fler läkare i äldreomsorgen och kommuner måste få möjlighet att anställa läkare.

✔ Aldrig mer långvariga besöksförbud. Äldreboenden är äldres bostäder och ska inte förvandlas till isolering. Skyddet ska istället bestå av skyddsutrustning och andra åtgärder, inte minst vaccinerad omsorgspersonal.

✔ Specialistsjukvård för äldre. Geriatriken är äldres ”egen” sjukvårdsform som är specialiserad på åldrandets sjukdomar. Det betyder inte att man bortser från diagnoser eller behandlingar, däremot att man har både en spetskunskap och en helhetssyn. I Stockholmsregionen är geriatriken väl utbyggd och innebar en stor styrka under pandemin – men den behöver stärkas mer både där och i övriga landet.

✔ Vård i hemmet. Såväl basal geriatrik som avaancerad sjukvård i hemmet ska byggas ut.

Ålder är ingen sjukdom. Alla människor måste ha rätt att leva sitt liv fullt ut, och ha friheten att leva som man själv önskar. Oavsett hur rik på år man är.