Stockholm stads nya vänsterstyre pratar gärna om sin satsning på idrott men en genomläsning av deras nyligen presenterade budget visar att de i själva verket kapar rejält i kostnaderna för idrottsinvesteringar. Den budgetpost som är överlägset viktigast och direkt avgörande för barn och ungdomars möjlighet att kunna utöva sin idrott i Stockholm. Både idag och i framtiden.  

Finansieringen saknas

Redan 2023, deras första budgetår vid makten, minskar den S-ledda majoriteten idrottsinvesteringarna med nära 140 miljoner kronor. Vilket närmast kan betraktas som en nådastöt för Stockholmsidrotten som behöver bygga 27 idrottshallar och 21 konstgräsplaner fram till 2030 för att kunna matcha de akuta behov som finns. Och då har jag inte ens nämnt behovet av ishallar, simhallar och friidrottsanläggningar.

Finansiering saknas helt för avgörande investeringar som idrottshallarna i Kristineberg, friidrottsanläggningen i Bällsta och multihallen på Vårbergs IP. Vårt hårda arbete för att öka stadens egen investeringstakt på idrotten de senaste fyra åren riskerar nu att raseras lika snabbt som nytillträdda stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Jan Valeskog (S) stänger dörren framför näsan på de privata investerare som står redo att investera i Stockholmsidrotten.

Vi ser mot framtiden

Att investera i idrotten är att investera i Stockholms framtid. Ett aktivt idrottsliv håller barn och ungdomar friska och ger dem ett sammanhang. Potentialen i idrottens förenande kraft är enorm och kan många gånger också vara räddaren för unga som hamnat på glid. Det som håller dem borta från kriminalitet. Därför är det oroande att vänstermajoriteten inte lyssnar på vad idrottsförbund och föreningar vill ha och behöver. Utan gör som man gjorde senast man satt vid makten – låser sig vid sin vänsterideologi och ställer sig på bromsen. Både för stadens egen investeringstakt och möjligheten att kroka arm med näringslivet.

Centerpartiet vet att de historiskt stora idrottsinvesteringar vi gjort och vill fortsätta att göra framöver är helt avgörande för Stockholmsidrotten. Vi vill inte slå av på takten som vänsterstyret nu gör utan tvärtom växla upp ytterligare. Varje investerad krona idag kommer att ge avkastning imorgon. Helt enkelt för att det inte går att sätta ett pris på våra barn och ungas välmående. Idrottens behov ska vara styrande. Inte politiska ideologier.

Föreningslivet skriker efter fler anläggningar, då måste vi politiker svara upp mot det. Stockholms stads idrottspolitik ska skapa möjligheter för föreningslivet att göra det de är bäst på: att skapa en meningsfull fritid och att främja hälsa för barn och unga.