I veckan presenterade det socialdemokratiska styret i Stockholm en stor skattehöjning. Skattehöjningen är 24 öre per intjänad hundralapp och motsvarar ca 3500 kronor per år för en familj med två medianinkomster.

Styret säger att de ska satsa på skolan

Skälet till att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet höjer skatten sägs vara att de vill satsa på skolan men att påstå det är att föra väljarna bakom ljuset. Det är nämligen inte till satsningar i skolan pengarna kommer att kunna gå, utan till att täcka upp stora budgethål på grund av att majoriteten inte kan prioritera.

Stockholms skolor står inför stora utmaningar de kommande åren. Antalet elever viker kraftigt.. Detta beror framförallt på att stockholmarna skaffar färre barn, det kommer färre nyanlända och barnfamiljerna som väljer bort Stockholm och flyttar till andra kommuner. Det sistnämnda är en utveckling som riskerar att öka på grund av den ökande otryggheten i Stockholm.

I alla prognoser sjunker elevantalet drastiskt de kommande åren. SCB:s senaste mätning visar att antalet grundskoleelever kommer att sjunka med 6000 individer de kommande tio åren och det dröjer ända till 2042 innan staden är tillbaka på dagens nivåer.

Vilka skolor ska S stänga

Att antalet elever sjunker samtidigt som både hyrorna och lärarlönerna ökar skapar stora ekonomiska problem. 6000 elever motsvarar tolv grundskolor i Stockholm och frågan är vilka dessa tolv skolor är som den S-ledda majoriteten ska stänga?

Eftersom majoriteten saknar en konkret plan borde de ta hjälp över blockgränserna så att vi kan ta fram ett åtgärds- och stödpaket. Att lämna varje skola ensam åt sitt öde är inte att ta ansvar. Vare sig skattehöjningar eller statsbidrag kan på sikt lösa de neddragningar Stockholms skolor står inför och som kommer drabba cirka 100 000 elever de kommande åren.

Istället är det en effektiv lokalanvändning som behövs. Avveckla tillfälliga paviljonger, flytta ihop verksamheter där det är möjligt, hyr ut skollokaler till föreningslivet på kvällar och helger och identifiera vilka byggnader som står tomma men som ändå kostar pengar för staden.

Vi kommer se fler kriser

Vi behöver även underlätta arbetet för rektorer och lärare genom att renodla deras uppdrag och prioritera bort uppgifter och administration som inte direkt berör undervisningen. Genom att ta ett samlat grepp minskar vi risken för akuta och ogenomtänkta nedskärningar.

Med den nuvarande skolpolitiken kommer vi ha en ny kris i skolan varje terminsstart med strejker utanför stadshuset. Socialdemokraterna kommer fortsätta höja skatten och fortsätta lägga sten på bördan för de stockholmare som redan vänder på varje krona. Verkligheten är att Socialdemokraternas skattehöjningar inte går till fler lärare. De går till hyror och tomma elevplatser, ingenting annat.