Arlanda är Sveriges största flygplats och dessutom en av landets största arbetsplatser. Cirka 20 miljoner resor sker till och från flygplatsen varje år – och i takt med att flygplatsen ska moderniseras och på sikt överta flygtrafik från Bromma blir marktransporterna väldigt viktiga. En modern och hållbar flygplats i huvudstaden är en självklarhet för Centerpartiet och borde vara det även för regeringen och Swedavia.

54 kronor till Kastrup

I jämförelse med Kastrup i Köpenhamn så är andelen som reser kollektivt till Arlanda låg. Till Arlanda åker knappt varannan resenär kollektivt (buss eller tåg) medan motsvarande siffra till Kastrup är 60 procent. Prisbilden för att resa med spårbunden trafik är väsentligt lägre, 54 kr till Kastrup jämfört med 169 kr tillArlanda, vilket borde vara den huvudsakliga förklaringen.

De grundläggande förutsättningarna finns för att göra Arlanda till en flygplats med hållbara marktransporter. Men idag står ofta valet för Arlandaresenärer mellan taxi eller ArlandaExpress – det vill vi ändra på. Vi vill utnyttja den pendeltågstrafik vi redan har och göra pendeln till förstahandsvalet. Det är bra både för plånboken och för klimatet.

Olyckligt avtal

Men för att fler ska välja att resa med pendeltåget behöver vi satsa på en kapacitetsstark kollektivtrafik till och från Arlanda, samtidigt som vi sänker kostnaden för resenärerna. Med slopad stationsavgift skulle priset bli 39 kronor enligt SL-taxan, och inkluderas i SL-kortet.

Regeringen har mycket olyckligt förnyat avtalet med A-Train AB som fram till 2050 driver trafiken till och frånArlanda. A-Train har en skyldighet att tillhandahålla en viss turtäthet, men äger själv rätten att sätta priset. Mot att låta fjärrtågen (SJ) och pendeltågen (SL) få köra till och frånArlanda tar A-Train ut en stationsavgift på 130 kronor av SL för varje vuxen resenär.

Flyttar en halv miljon bilresor

Vi vill att den här avgiften ska betalas av staten och Swedavia istället, givet de betydande miljö- och klimatvinster som uppstår när fler tar tåget. Det borde också ligga i regeringens intresse att landets största flygplats och arbetsplats minskar sina utsläpp.

Genom att ta bort stationsavgiften för resenärerna ökar vi pendeltågens attraktionskraft avsevärt och flyttar en halv miljon bilresor från E4 till klimatvänlig spårbunden kollektivtrafik. Utsläppen från en halv miljon färre bilresor årligen uppskattas till 20 000 ton koldioxid. Det är en grön satsning för Stockholm och hela Sverige.

Nollsummespel för SL

Det ökade antalet resenärer innebär både ökade kostnader (i form av ett utökat trafikutbud) och ökade biljettintäkter för SL. Biljettintäkterna ökar med 50 miljoner kronor årligen men kostnaderna för den utökade trafiken landar på ungefär lika mycket. För SL blir det ett nollsummespel.

Att göra det billigare och enklare att resa med tåg till Arlanda skulle ge en stor samhällsnytta, förbättra klimat och miljö och inte minst servicen för miljontals resenärer. Vi går därför till val på en slopad stationsavgift för alla pendelstågsresenärer.