Under 2010-talet har över 90 procent av all nybyggnation i Solna varit bostadsrätter. Genom sin underlåtenhet att bygga hyresrätter har Moderaterna försvårat för många att ha råd att flytta till Solna– inte minst ungdomar, låginkomsttagare eller pensionärer.

Samtidigt har de fört en politik som drivit ekonomiskt svaga hushåll ut ur kommunen. De som inte har möjlighet att belåna sig högt för att kunna bo i Solna är inte välkomna till Moderaternas Solna.

Vill bygga fler hyresrätter

Vi vill skapa ett Solna där mångfald råder. Vi vill att hälften av bostäderna i kommunen ska vara hyresrätter. I Solna ska människor med olika inkomst, ålder och bakgrund kunna mötas i vardagen.

Hyresrätter och bostadsrätter ska ligga i samma område. Ingen ska drivas ut ur kommunen med nöden i ryggen. Moderaternas maktlystnad ska inte få släcka ner rätten till bostad.

Vi vill att kommunens allmännyttiga bostadsstiftelse, Signalisten, ska få möjlighet att bygga fler hyresrätter till lägsta möjliga pris.

Vallöftessvek

2008 lovade Moderaterna att de fram till år 2018 skulle låta Signalisten bygga 1 000 nya hyresrätter. Det byggdes endast 200! Ett större vallöftessvek får man leta efter.

Dags för omtag. Vi i S vill att det varje år ska byggas 500 hyresrätter i Solna. Invånarna ska inte användas som pjäser i ett schackparti där endast de med önskvärda inkomster ska få flytta till Solna.

Medborgare ska välja politiker – inte tvärtom. Solna ska vara en kommun för alla. I nästa kommunalval kan du vara med och påverka.