Livet är inte rättvist – därför måste skolan vara det. I dagarna har runt 100 000 elever börjat i årskurs 1 och den 30 augusti infaller Skolans dag. En dag instiftad för att sätta fokus på skolan och uppmärksamma de insatser som görs där varje dag.

Men det är också dags att påminna politikerna om att många viktiga frågor fortfarande väntar på sin lösning. Vi i lärarfacken, som snart samlas i Sveriges Lärare, ställer frågor till de skolansvariga i Stockholm stad och vi kräver svar före valet.  

Fokusera på kärnuppdraget

Snart är det dags för kommunal-, region- och riksdagsval. Vi undrar vad ansvariga politiker tänker göra för att lyfta skolan? Vilka satsningar är partierna beredda att göra för att vi lärare ska kunna fokusera på kärnuppdraget, undervisningen?

Lärarbristen kvarstår och leder till att arbetsgivarna fortsätter att anställa obehöriga i skolan, vilket inte stärker kvalitén i undervisningen.

Akuta lösningar behövs

Ett annat hot mot läraryrket, både vad gäller yrkets attraktivitet och lärarnas hälsa, är arbetsbelastningen. Det drabbar i förlängningen eleverna och hela utbildningens kvalitet. För detta behövs akuta lösningar.

Vad gör politikerna i kommunen konkret för att öka läraryrkets attraktivitet? Hur ser satsningarna på lön, kompetensutveckling och karriärmöjligheter ut?

Stort politiskt misslyckande

Vilka är partiernas övriga förslag för att just Stockholm stad ska nå Sveriges högsta utbildningskvalitet? Det borde vara det självklara målet för alla skolansvariga att sträva mot!

Den svenska skolan slår år efter år ut var tredje elev. Det är ett stort politiskt misslyckande och ett tydligt exempel på att den svenska skolans kompensatoriska uppdrag inte fungerar. Varför ger inte alla landets skolor alla elever samma chans? Det krävs starka grepp för att förbättra skolans likvärdighet.