REPLIK på SD-inlägget "Bilen har en viktig roll i Stockholm".

I sin debattartikel den 6 september blottar Sverigedemokraterna återigen sin förlegade och skadliga trafikpolitik. De kritiserar höjda luftkvalitets- och klimatkrav på biltrafiken i Stockholms innerstad, som de påstår gör det svårare för bilister.

Vi är tvärtom stolta över att ställa höga klimat- och miljökrav och kämpa för stadsutveckling och trafik som främjar trivsel, hälsa och minskad klimatpåverkan.

Motorvägar och parkeringsplatser

Sverigedemokraternas vision för Stockholm verkar vara en stad bestående av motorvägar och parkeringsplatser. Vi i Centerpartiet i Stockholm vill istället anpassa staden för fler människor genom att satsa på grönytor, gångstråk, cykelbanor och kollektivtrafik i staden.

Stockholm är en stad som växer och trafiken måste anpassa sig efter det. Vi måste öka möjligheterna att resa enkelt och klimatsmart med kollektivtrafik och cykel om vi ska klara av att både ha en levande stad där människor kan ta sig mellan hem, arbetsplats och fritid samtidigt som klimatmålen nås.

Trängsel blir enorm

Utan satsningar på kollektivtrafik och cykel kommer trängseln på vägarna bli enorm, och de som faktiskt behöver bilen kommer få en omöjlig vardag.

Ett minskat resande med bensin- och dieselbilar i Stockholmsregionen löser inte hela den globala klimatkrisen, men det minskar våra utsläpp och gör att vi och våra barn får andas renare luft.

Sparar miljarder i sjukvården

Får vi fler att cykla bidrar vi även till en bättre folkhälsa, vilket i sin tur sparar miljarder i sjukvårdskostnader.

Vi vill utveckla Stockholm till en grön levande stad med parker, breda cykelvägar och promenadstråk där människan står i fokus – inte bilen.