Tänk dig en 14 årig pojke med två neuropsykiatriska diagnoser, grav ångest, långvarig skolfrånvaro och inga betyg. Pojken har gått i liten undervisningsgrupp sedan lågstadiet. Han har fått enskild- och hemundervisning på grund av sin höga skolfrånvaro. Han kan inte ta sig till och från skolan på egen hand och när han börjar på högstadiet har alla försök till undervisning misslyckats. Eleven har genomgått flera skolbyten med samma utfall: Trots särskilda stödinsatser har skolans åtgärder inte räckt.

Vid det här laget är pojkens föräldrar desperata. Efter många om och men får eleven plats på en resursskola som specialiserar sig på att hjälpa elever med omfattande stödbehov. Problemet är bara att Stockholms stad har avslagit resursskolans ansökan om ersättning. Kommunen måste enligt lag betala ut ett extra belopp till elever med omfattande stödbehov. Men Stockholms stad menar att denna pojke inte har ett omfattande stödbehov. Det här är inte ett hypotetiskt scenario. Det här är ett verkligt ärende och tyvärr är den här pojken inte ensam. Majoriteten av eleverna som mottagits i resursskolor detta läsår får samma utfall: Ansökan avslås då eleven inte anses ha omfattande behov av särskilt stöd.

Avslår i princip alla ansökningar

Huddinge, Solna, Stockholm och Värmdö avslår i princip alla ansökningar från resursskolor. Notera att detta är ett nytt fenomen då motsvarande ansökningar tidigare beviljats. Utvecklingen har resulterat i ett stort upprop där föräldrar nu strider för sina barns rätt till ett fungerande stöd i skolan.

Förra veckan anmäldes Stockholms stad till Justitieombudsmannen. Enligt anmälan bryter Stockholm mot lagen i och med hanteringen som beskrivit ovan. I samband med anmälan placerade föräldrar och lärare hundratals nallar och gosedjur utanför utbildningsförvaltningens dörr. Något som totalt missats i medierapporteringen. Inom de närmsta veckorna kan ni räkna med att nallarna ställs utanför utbildningsförvaltningens dörr igen. Men nästa gång kommer nallarna inte att tystas. Det är dags att belysa det som sker i skuggorna och synliggöra vart vi är på väg.

Lösningen behöver komma nu

Stockholms stad har lovat att lösa situationen genom högre bidrag till resursskolorna och en systemförändring som ska leda till färre avslag. Om några veckor ska politikerna i Stockholm fatta beslut om hur detta ska verkställas. Nu återstår ett par frågor:

√ Kommer politikerna att utforma en lösning som fungerar i praktiken?

√ Kommer övriga problemkommuner att bidra med någon lösning?

Medan vi väntar på att Stockholm verkställer sitt löfte kan vi rikta fokus mot övriga parter som delar ett ansvar i frågan om resursskolornas framtid. Först måste de övriga kommunerna som nämnts i denna artikel träda fram och stå till svars för de ökade avslagen för elever i behov av resursskola. Sist men inte minst måste rikspolitikerna komma in i matchen. Det räcker inte med att delegera ansvar till utredare och kommunpolitiker. Vi har en utbildningsminister som hittills inte rört i frågan. Ska vi hitta en långsiktig lösning behöver vi ett uttalat stöd från regeringen. Nu måste frågan ställas till Anna Ekström: Vad ska regeringen göra för att hjälpa elever i behov av resursskola?