Feministiskt initiativ är starkt kritiska mot den dom som förvaltningsrätten i Stockholm avkunnat där rätten godtog Region Stockholms beslut att vägra en blind person färdtjänst.

Att region Stockholm överhuvudtaget inte beviljade färdtjänst i detta fall är lika horribelt som rättsväsendets agerande. Färdtjänstlagen ger rätt till färdtjänst till den “som pga funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel”. Det är uppenbart att synskadade ska ha rätt till färdtjänst.

Ett argument från domen är att en kan lära sig att hitta alla linjer en ska till. Något som det sunda förnuftet säger inte är möjligt, inte i Stockholm, en region i ständig förändring och inte någon annanstans heller för den delen. Många av oss memorerar antagligen vägen till jobbet eller skolan samt till mataffären. Men om du inte ser och vill åka till den där kompisen som precis flyttat till Stockholm, eller upptäcker att din hållplats inte trafikeras just idag på grund av en ombyggnation, hur gör du då?

Den så kallade vanliga kollektivtrafiken i vår region är långt ifrån tillgänglig i befintligt skick och är inte heller statisk. Det skulle rentav kunna vara förenligt med livsfara att ta sig fram här i Stockholm för den som inte ser, något som faktiskt styrks av läkarintyg i underlaget till just den här domen. Trots detta som underlag ansåg kammarrätten att region Stockholm hade rätt i att neka färdtjänst för den synskadade.

Eftersom domen räknas som prejudicerande, kan den få förödande konsekvenser för synskadade i hela landet. Regioner kan nu hänvisa till denna dom och för att neka synskadade färdtjänst. I så fall sätts färdtjänsten på samma sluttande plan som LSS-insatserna där vi sen många år fått se LSS slaktas med allt vad de innebär för de drabbade. Skulle synskadade bli fortsatt nekade färdtjänst skulle det innebära att regionerna bryter mot de åtaganden vi har tagit på oss genom Sveriges ratificering av funktionsrättskonventionen. Den säger bland annat att uppnådda livsvillkor inte får försämras. Att neka synskadade färdtjänst är för oss en uppenbar försämring av synskadades livsvillkor.

Vi vill nu istället se att region Stockholm och andra regioner väljer att handlägga ärenden utifrån värdegrunden om alla människors lika värde. Vi ser att det behövs utbildningsinsatser för ökad kompetens hos landets domstolar och handläggare, både i de gällande styrdokumenten, tillgänglighet och i levnadsomständigheter för till exempel synskadade.

Vi ser att det inte räcker att vi i Sverige tagit på oss att tolka lagar utifrån funktionsrättskonventionen. Feministiskt initiativ vill istället göra funktionsrättskonventionen till svensk lag, likt barnkonventionen. Det kommer att göra det vara lättare att bygga vårt samhälle så att även invånare med normbrytande funktionalitet kan leva sina liv på jämlika villkor. För synskadade invånare kan just färdtjänst vara en del i detta.