När Stockholm för några veckor sedan färgades i regnbågens färger och politiker och företag flockades i Pride Park och konkurrerade om att ha det synligaste flaket i paraden var det lätt att tro att det inte finns några hinder kvar för hbtqi-personer att leva öppet och utan bekymmer i Stockholm.

Men när den glada musiken tystnar och när de glittrande paljetterna sopas upp efter festivalen så återgår vi alla till en bister verklighet där det är smärtsamt tydligt att hbtqi-communityt fortsatt har långt kvar till samma psykiska hälsa, trygghet och gemenskap som stockholmare i stort åtnjuter.

Ensamhet och otrygghet

Äldre hbtqi-personer upplever i större utsträckning ensamhet än heterosexuella äldre personer och många äldre känner till och med att de tvingas in i garderoben igen och att de behöver dölja sin sexuella läggning när de får behov av hemtjänst eller annan vård (källa: Siverts 2021).

Unga queers och transpersoner känner sig otrygga och har oftare psykisk ohälsa med åtföljande suicidtankar än unga heterosexuella personer (mucf 2022).

Normer i förskolan

Asylsökande och nyanlända hbtqi-personer är dubbelt utsatta och behöver ofta hitta alternativa vägar genom ett system som misstror dem (RFSL 2021). Olika typer av regnbågsfamiljer får kämpa med byråkrati och förlegade föreställningar för att få sina familjekonstellationer erkända i vardagliga situationer som skola och förskola där den heterosexuella kärnfamiljen är det som anses vara normen.

RFSL Stockholm kämpar för ett Stockholm som inkluderar hbtqi-personer och fungerar för alla i vår community varje dag, hela året om.

Fortbildning i hbtqi-frågor

Vi vill ha ett Stockholm där alla aktörer inom socialt arbete och stadens övriga människonära yrken utbildas och fortbildas i hbtqi-frågor och bemötande. Vi vill se en långsiktig finansiering av en communitydriven ungdomsgård för hbtqi-ungdomar.

Vi vill ha en anpassning av stadens digitala plattformar så att de fungerar för exempelvis familjer med barn som har fler än två vårdnadshavare.

Monument över framgångarna

Vi vill att staden ska upprätta en särskild hbtqi-profilerad flyktinganläggning i Stockholmsområdet och få till stånd en communitydriven stödmottagning för hbtqi-personer.

Sist men inte minst vill vi se ett monument över hbtqi-rörelsens framgångar i Stockholm, då vi aldrig kan vara säkra på att utvecklingen alltid går åt rätt håll.

Dags att bekänna färg

Snart är det dags för alla Stockholmspolitiker som paraderat och festat med oss att bekänna färg: Vilka av er kommer att glömma hbtqi-communityt nu när Stockholm Pride är över och vilka av er kommer att arbeta för ett öppet och inkluderande Stockholm? Nu är det upp till bevis!