Inför Halloween skulle Gröna Lund ha en särskild attraktion, ett skräckens hus med zombies och galna clowner. Därför rekryterades skådespelare som ska gestalta dessa karaktärer.

Dessutom sökte man en person som skulle vara bipolär, vilket enligt Gröna Lund innebär att man är ”skräckinjagande och helt enkelt galen”. Detta är kränkande, felaktigt och vittnar om djup okunskap och brist på förståelse och kunskap om psykisk ohälsa.

Backat och bett om ursäkt

Visserligen har Gröna Lund backat och ber om ursäkt. Men skadan går djupare än så. Redan har många tagit illa vid sig och missvisande intryck förmedlats.

Gröna lund är förstås inte ensam om att hysa fördomar om personer med diagnoser – men sällan har fördomar av detta slag blottats så öppet. Och problemet är också att det är så djupt förankrade i samhället.

Texten i nöjesfältets rekryteringsannons måste rimligen ha passerat ett antal personer under resans gång – ändå var det först i skrift som någon reagerade.

Djupt förlegat synsätt

Funktionsrätt Stockholm representerar mer än 30 olika föreningar inom olika områden, såväl synliga som osynliga funktionsvariationer. Organisationen konstaterar att Gröna Lund uttrycker fördomar och ett djupt förlegat synsätt på psykisk ohälsa.

Bipolaritet är ett allvarligt tillstånd som präglas av perioder av djup depression respektive upprymdhet och energi. Det kan vara mycket plågsamt för individen men den drabbade är varken skräckinjagande eller farlig för omgivningen.

Det innebär lidande och i vissa fall fara för den som drabbats av tillståndet, men ”galenskap” är en formulering som är felaktig, respektlös och stigmatiserande.

Lider svårt

Det behövs ökad kunskap om och förståelse för olika psykiska tillstånd, inte budskap som innebär desinformation och att man skrämmer upp omgivningen. Många av de som kommer att besöka Skräckens hus är unga och lätt påverkbara.

Då finns det än större anledning till rannsakan och källkritik. Om Gröna Lund vill skrämma oss med spökerier som zombies eller andra fantasifigurer må så vara, men det får aldrig drabba människor av kött och blod som redan lider svårt.

https://www.mitti.se/debatt/replik-vi-gjorde-fel-var-jobbannons-var-oansvarig-och-olamplig/repukj!2zAv4okaIoKfpGG6MF8@bw/